• 1 april, 2019

Ledarskap bortom alla floskler

Ledarskap bortom alla floskler

Ledarskap bortom alla floskler 1024 1024 Michael Alphov
Vad är egentligen ledarskap? 
Vad är egentligen bra ledarskap? 
Kan alla bli bra ledare eller är det som vissa säger ”något man föds till”? 
Är man en ledare bara för att man har en chefstitel eller är inte det samma sak?

Jag har massor av frågor gällande detta ämnet ledarskap och precis som du som nu läser dessa rader även en massa tankar och åsikter i ämnet. Jag har även förmånen att att få hjälpa personer och grupper att utveckla sitt ledarskap varje vecka vilket jag ser som en stor förmån och en av en roligaste uppgifterna i mitt jobb. När det kommer till ledarskap så anser jag att allt börjar (och kan sluta med) självinsikt. Utan självinsikt så är det svårt att utvecklas då man, inte sällan, inte är mottaglig för feedback och konkreta förbättringstips på sitt eget beteende.  Ska man leda någon annan så måste man först leda sig själv på ett bra sätt och här kommer beteendet in i bilden och det viktigaste av, hur andra uppfattar ditt beteende och ditt ledarskap. Det räcker inte med att du själv tycker att allt flyter på fint…. 

Jag har försökt att sammanställa en lista på olika saker som jag anser måste vara på plats för att ledarskapet ska fungera som det bör. Viktigt att nämna är också mitt tydliga budskap, när jag får frågan om vad jag anser att ledarskap är, att det ledarskap ytterst handlar om en enda. Nämligen att att ge rätt förutsättningar för att alla medarbetare ska kunna prestera så bra som möjligt. Det är inte mer komplicerat än så. 

Utan inbördes ordning är detta områden som jag alltid arbetar med gällande utvecklingen av personer när det kommer till att utveckla ett bra ledarskap: 

Skapa en tydlig riktning och förklara varför riktningen är som den är 

Vart är ni på väg och varför ska ni dit? Utan tydlighet gällande mål och riktning så finns ingen samsyn och inget gemensamt fokus på uppdraget. Frågan varför verksamheten ska i en viss riktning är oerhört relevant för alla att förstå för att skapa engagemang. Vad är då tydlighet? När alla förstår så säkerställ att alla verkligen förstår. Hur? Information, kommunikation, workshops, interna mail, stormöten etc. Listan kan göras lång och det ena utesluter inte det andra och repetition och uppföljning är viktiga framgångsfaktorer. 

Skapa tydliga roller för alla dina medarbetare 

De flesta människor behöver veta vart de ”passar” in i pusslet. Klargör och förtydliga vad allas uppdrag är inklusive deras befogenhet, rättigheter, skyldigheter samt vilka förväntningar andra har på deras roll. Involvera, uppmuntra och delegera uppgifter till din personal och du kommer få en helt annan effekt av ditt ledarskap. Du som ledare ska sällan göra hela jobbet. Tänk om en fotbollstränare också plötsligt skulle spela matchen de förberett sig för? 

Kommunicera och kommunicera tydligt så alla förstår varför i alla frågor 

Bara för att du som ledare skickat ut ett mail eller haft ett stort informationsmöte så betyder det inte att någon har fattat vad du menar. Desto mer som alla förstår desto större kommer, förhoppningsvis, motivationen att bli för alla medarbetare och motiverade medarbetare ger mer självgående medarbetare vilket gynnar alla parter. Att kommunikation är alltid åt två håll och inte bara åt ett håll kan lätt glömmas bort i det snabba tempo vi har på de flesta arbetsplatser. 

Ge feedback kontinuerligt till dina medarbetare 

Min filosofi är att man ska behandla alla människor lika men olika. Det jag menar är att bara för att man är med i ett team betyder det inte att man är lika som sina kollegor och teammedemmar. Det betyder inte heller att man motiveras av samma saker eller tar emot instruktioner och uppdrag på samma sätt så därför behövs feedback. Massor av feedback för att var tydlig. Vad mer det då man kan ge feedback på? Beteende är svaret och vilka konsekvenser en persons beteende ger. detta gäller både bra beteenden som ska förstärkas och uppmuntras men även sämre beteenden som behöver arbetas bort. 

Våga ställa krav på dina medarbetare 

Ledarskap handlar även om att våga fatta beslut och ställa på prestation och resultat. Kraven ska vara inom rimliga gränsen men de ska finnas där för att skapa tydlighet i vad som eftersträvas. Tydlighet leder också ofta till motivation då alla medarbetare kan bli mer självgående då de vet var som förväntas av dem. 

Ge förutsättningar för kontinuerlig utveckling och hållbara medarbetare

Alla pratar om att man vill ha självgående medarbetare som tar intiativ och eget ansvar men är det så enkelt? Svaret är givetvis nej och här kommer utveckling och utbildning in i bilden. Utbildning är en pusselbit för att täppa till luckan mellan nuläget och det önskade läget där det finns möjlighet till bra prestation och arbetsglädje. 

Vidare anser jag att alla organisationer ska uppmuntra fysisk träning och det gärna på arbetstid vilket är möjligt i de flesta fall. All rörelse är bra och forskningen är glasklar när det kommer till kopplingen mellan rörelse och välmående. Ni har inte råd att inte träna är mitt svar till alla ledare som säger att det är för dyrt att låta personalen träna på arbetstid. 

Du ska ta saker på allvar men allt behöver inte vara allvarligt hela tiden 

Massor av tid spenderas på jobbet så varför inte försöka ha roligt under tiden. Det finns ingen motsatsförhållande i att ha roligt samtidigt som man presterar bra med kvalité men hur får man roligt? Är det ledarens roll att se till att alla har det roligt? Självklart inte ut här gäller det mer att inspirera och uppmuntra till ett bra klimat och en bra kultur.

Vart ska man då börja?

Fundera på och hitta ditt ”nuläge”. Fråga gärna personer i din omgivning hur du uppfattas, vad gör du bra och vad kan du utveckla? Nästa steg blir att sätta upp ditt önskade läge och sedan gäller det att plocka de bitar som du har nytta av ovan genom. Arbeta därefter igenom delarna en efter en för att täppa luckan mellan nuläget och det önskade läget.

Försök inte göra allt på en och samma gång och mitt sista råd till dig som är ledare är att ”skaffa dig en kompis” som du läser mer om här!

Lycka till!