• 26 februari, 2024

Feedback är utveckling

Feedback är utveckling

Feedback är utveckling 1000 1000 Michael Alphov

Feedback!  Ständigt detta prat om feedback och hur viktigt det är med feedback. 

Är det inte viktigt då? Givetvis är det viktigt och ett oerhört kraftfullt och väl fungerande verktyg för att verkligen vara konstruktiv när det kommer till förstärkning samt korrigering av beteenden som inte är önskvärda. 

För visst är det väl så att de flesta av oss vill bli sedda? Känna uppskattning? Få beröm och veta att det man gör, gör skillnad? Scenariot som blir när vi inte vet att jobbet som vi gör verkligen duger kan det leda till osäkerhet, passivitet och i slutändan motivationsbrist vilket aldrig kommer leda till något bra. 

Feedback kan vara på olika sätt

Det vi måste reda ut en gång för alla innan vi pratar om något annat är vad man kan ge feedback på? Svaret är beteende, uppförande och resultat av en prestation. En del ger feedback på personlighetsdrag men det blir något helt annat enligt mig och det är verkligen inget att rekommendera. Jag brukar tänka att det man ger feedback på verkligen ska vara möjligt att justera eller förstärka för den man ”feedbackar” och personligen brukar jag dela in feedback i tre olika områden: 

Utvecklande feedback

Här handlar det om att hjälpa personen i fråga att utvecklas. Att ta nästa steg. Att utmana. Att våga prova saker han/hon inte gjort och här har det visat sig att ”hjälp till självhjälp” fungerar mycket bra. Ge feedback, lyssna, ställ frågor och hjälp personen att ta nästa steg! 

Förstärkande feedback

Ett underskattat område enligt mig. Det är så lätt att vi fastnar i saker som inte fungerar och att vi ska korrigera våra svagheter, men tänk om det är bättre att göra tvärtom? Fokusera på och förstärk det personer redan är bra på. Den som är bäst kan alltid bli bättre genom att utmana och uppmana personen i fråga att förstärka det positiva beteendet och agerandet. 

Korrigerande/justerande feedback

Om saker inte funkar så är det viktigt att ha modet att ta tag i ”problemet” även om det är jobbigt. Det flesta människor gör inte saker för att vara varken elaka, dumma eller ”motvals” utan för att de inte är medvetna av konsekvensen som blir av deras beteende. Här är ”timingen” oerhört viktigt och feedback bör ske i direkt anslutning till beteendet som du inte är nöjd med. Om du väntar för länge så kan det vara svårt att nå fram med ditt budskap då personen du vill ge feedback till kan ha glömt bort situationen. 

Hur ger man då konstruktiv feedback? 
Före samtalet
 • Var väldigt noga med att fundera på VARFÖR ska samtalet genomföras. Vad har hänt eller vad har inte hänt?
 • Vad vill du ska hända? Vilken förändring eller förstärkning är du ute efter? Var så konkret som du bara kan.
 • Timing. När ska du ge din feedback? Ska den ske direkt eller behöver personen i fråga ”lugna ned sig”? Behöver du sova på saken för att kunna vara konkret?
 • Ge personen utrymme att reagera så välj plats och lokal noga. Ska det vara i enrum? En neutral plats? 
 • Kalla till samtalet ink. vad du vill prata om
 • Förbered dig för olika scenarion och reaktioner som kan hända
Under samtalet
 • Prata till och inte om
 • Beskriv hur du har tolkat situationen
 • Prata alltid i ”jag-form” och beskriv vad DU anser dig vara nöjd eller missnöjd med. Dvs, inte prata i ”man tycker…” eller ”andra tycker…” eller ”alla tycker…”
 • Var saklig, specifik och konkret med ditt budskap 
 • Ge personen tid att reflektera, tänka och svara på vad du säger 
 • Lyssna AKTIVT för att lyssna och inte bara för att svara
 • Överdriv inte men säkerställ att personen i fråga förstår vad du menar och vad du är ute efter med din feedback 
 • Vad vill du ska hända? Vad ska förstärkas eller förändras?
 • Hitta rätt nivå baserat på reaktion och acceptans
 • Sammanfatta och kom överens om nästa steg (handling eller ett nytt möte)
Efter mötet
 • Följ upp att det fortfarande är acceptans på feedbacken
 • Följ upp hur det går med det du vill ska förstärkas eller förändras
 • Återkoppla på ALL framgång som du ser genom att analysera det nya nuläget
Till sist – Hur ska du komma igång med att skapa en feedbackkultur?

Uppmana dig själv och andra i din närhet med att vara öppna med era styrkor och svagheter. Ingen kan allt och ingen kan inget. De flesta människor har en enorm potential om den bara släpps fram och uppmuntras. Be även om hjälp när du inte kan och var tydlig med vad du vill lära dig. Förstärk bra beteenden och säg ifrån när du ser beteenden som inte håller måttet. 

Att skapa en ”feedbackkultur” är inte chefens ansvar utan allas ansvar och en kultur som fokuserar på feedback kommer alltid vara under utveckling mot att bli ännu bättre och vem vill inte det? 

Nu kör vi!