Personlig effektivitet – individuell

Alla tjänar på en ökad Personlig effektivitet!

Vill du känna att du har full kontroll på din egen planering? Att allt ditt material är strukturerat så du slipper leta efter materialet du vet att du har sparat? Att dina möten är en tillgång och inte en tidstjuv? Att du jobbar smart och effektivt med din e-post hantering och alla uppgifter du gör verkligen leder dig framåt mot dina uppsatta mål? Är svaret ja så är träningen i personlig effektivitet utbildningen för dig!

Vad kan du förvänta dig som deltagare "Personlig effektivitet individuell"?

Det övergripande målet med träningen i Personlig effektivitet är att deltagaren, med hjälp av effektiva metoder, ska känna att han/hon har kontroll över sin egen arbetssituation. En kontroll som leder till att fler rätta beslut fattas vilket i sin tur leder till att fokus och tid kommer att läggas på de uppgifter som leder verksamheten mot de uppsatta målen. Resultatet kommer bli mer gjort av rätt saker helt enkelt! Att sedan utbildningen leder till minskad stress, roligare på jobbet och frigjord tid är bara en bonus.

Så här går det till

Utbildningen i personlig effektivitet individuell genomförs under fyra tillfällen om tre timmar. Beprövad teori kommer att varvas med praktik och coachning och allt startar med en genomgång av deltagarens individuella behov och mål. Allt för att få bäst effekt och resultat av träningen.

Träffarna genomförs med två till tre veckors mellanrum och innan utbildningen startar genomförs ett möte för att stämma av individens nuläge, behov och önskemål med att genomföra utbildningen. Detta för att sedan anpassa utbildningen på smartast sätt så bäst resultat uppnås. Kursdagarna är förlagda till ett konferensrum och-/eller deltagarens egen arbetsplats alternativt via Zoom/Teams.

Allt praktiskt arbete är kopplat till deltagarens verkliga arbetsuppgifter dvs. deltagaren strukturerar sitt eget fysiska arbetsmaterial, sin egen mail och planerar sin egen tid etc. Under dessa dagar är deltagarna ”bortkopplade” från det vanliga arbetet så 100% kan läggas på utbildningen och personlig utveckling. Allt för att skapa bäst förutsättningar för ett långvarigt och hållbart resultat.

Fakta

4 x 3 timmar + fyra stycken avstämningssamtal á 30 min via Teams/Zoom (Ett mellan varje steg samt ett cirka sex veckor efter sista utbildningstillfället)

1 person

Teori, praktik & individuell coaching

Konferensrum alt. via Teams/Zoom

28000 kr per person exklusive moms. Eventuella rese-/boendekostnader för konsulten tillkommer.

Vad tycker deltagarna?

”I have been trained by Michael with one to one meetings focused on improving my time management, team management, setting and achieving goals and presentation skills. At the end of the training I have gained significant knowledge and a deep understanding of all aspects covered. The training that I have received was applicable on my every day work and members of my team have noticed the immediate improvement of my management and leadership skills. I particularly enjoyed Michaels teaching skills and his direct way on explaining difficult concepts like the different personalities on a team. I do recommend Michael for any individual who wishes to improve his leadership skills and I would be delighted to answer any questions or provide more information if needed”

Dr Ioannis Psallidas MD, PhD Medical Science Director – AstraZeneca

”Genom Michaels raka sätt fick han mig att ta tag i alla dessa surdegar, planera och avsätta faktisk arbetstid när dessa skulle göras och få dem undan från mitt dåliga samvete. Innan jag gick på semester så kände jag som att jag hade blivit av med så mycket ”dölast” att jag fullkomligt seglade på moln hela semestern – sinnesro!

Linda Emilsson, Business region Göteborg

Som deltagare i utbildningen "Personlig effektivitet individuell" kommer du att:

 • Få förståelse för vikten av rätt attityd, träning, disciplin & inställning för att lyckas nå dina mål
 • Få förståelse för vikten av att fatta beslut gällande alla nya mail, papper, telefonsamtal etc. för att undvika att hamna i förhalningsbeteende
 • Få en enkel metod för att ta makten över informationsflödet så du kan arbeta enligt ”tom inkorgsprincipen”
 • Få en modell för att skapa fysisk superstruktur på ditt skrivbord, papper, mappar, pärmar etc.
 • Få en modell för att skapa superstruktur i Outlook
 • Få tips på smarta och användbara funktioner i Outlook + smarta appar
 • Få en modell som hjälper dig att sätta konkreta mål på dags-, vecko-, månads-, kvartals- samt årsnivå
 • Lära dig prioritera rätt med den geniala ”Eisenhowermetoden”
 • Få en modell för att skapa den ultimata att-göralistan
 • Lära dig delegera rätt och på så sätt få mer gjort
 • Lära dig hur du gör kalendern till din bästa vän genom en realistisk och proaktiv planering
 • Få förståelse varför dag-/veckosummering är en viktigt hörnsten i effektivt arbete
 • Få en metod för att pulsera/planera din egen tid efter dina egna behov och förutsättningar
 • Få en checklista och tips för att bli mötesproffs
 • Få individuell coachning

Vem passar träningen för?

Träningen personlig effektivtet individuell är anpassad för dig som vill genomföra din träning individuellt och den passar alla tjänstemän, oavsett befattningar då alla har stora vinster av att med en ökad personlig effektivitet minska sina tidstjuvar samt frigöra tid och energi.

Kunderna, som redan idag genomför träningen, är en blandning av medarbetare på stora börsnoterade koncerner, privata bolag och offentliga/kommunala/statliga verksamheter. Givetvis kan träningen genomföras både på svenska och engelska.