Skapa och led effektiva möten

Vill du också ha effektiva och produktiva möten som dessutom ger inspiration? 

Hur är det idag? Vilken känsla framkallar möten hos dig? Är de tids-/energitjuvar där ingen eller ett fåtal personer är förberedda? Brukar deltagare komma försent? Fattas det inga eller få beslut? Är det ”spring” in och ut ur lokalen under mötet? Pratas det i telefon och om allt annat än det mötet egentligen skulle handla om?

Vill du att det egentligen skulle vara tvärtom? Det vill säga att möten är ett värdefullt verktyg som leder verksamheten framåt? Då är utbildningen Skapa och led effektiva möten något för er!

Vad kan Ni förvänta er som deltagare i utbildningen?

Möten, i olika former, är ett kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt. Det övergripande målet med träningen i effektiva möten är att öka effektiviteten genom en tydlig mötesstruktur, tydliga och överenskomna spelregler för delaktighet och ansvar som ger en gemensam kultur samt ett ökat målfokus. Arbetet kommer bli både bättre och roligare samtidigt som resultatet kommer att öka!

Så här går det till

FÖRBEREDANDE MÖTE, DESIGN AV UTBILDNING, ENKÄT & FÖRSTUDIE

 • Ett förberedande möte för att få bakgrund till varför dagen genomförs
 • Alla deltagare fyller i en enkät gällande nuläget, önskemål inför utbildningen
 • Design och förberedelse av dagen sker för att möta behovet

UTBILDNINGEN  GENOMFÖRS UNDER EN HELDAG

 • Teori, praktik & workshop (Ind. coachning efter behov)
 • Allt genomförs på plats hos er eller där ni önskar
 • Allt är kopplat till deltagarnas egen nuvarande och önskade situation
 • 100% fokus på att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsbeteende

Pedagogiken som används för lärande är enligt se-höra-pröva-öva-följa upp. Detta innebär att deltagarna arbetar med sina verkliga uppgifter även under kursdagen/kursdagarna. Viktigt att komma ihåg är också att deltagarna är på utbildning och därför ska vara ”bortkopplade” från den vanliga verksamheten. Allt för att maximera lärandet och resultatet.

AVSLUTANDE MÖTE 

 • Ett avslutande möte genomförs för att säkerställa att målen med utbildningen har uppnåtts

Fakta

1 heldag

Enligt överenskommelse

Teori, workshops & gruppcoaching

Konferensrum

42000 kr per grupp exklusive moms. Eventuella rese-/boendekostnader för konsulten tillkommer. (Vid genomförande av Success Insights® beteendeprofil tillkommer 4995 kr per person exklusive moms.)

Som deltagare i utbildningen skapa och led effektiva möten kommer Ni att:

 • Få en genomgång av olika mötestyper och dess skillnader
 • Få en förståelse för vilka delar som behövs för att skapa effektiva möten uppdelat på före, under och efter ett möte
 • Genomföra en workshop för att fastställa er specifika mötesdesign gällande syfte, målformulering, spelregler, agenda, genomförande och uppföljning. (Detta gäller ”statiska” mötesgrupper. För övriga konstellationer är workshopen mer allmän.)
 • Genomföra en workshop för att fastställa och tydliggöra ordförandens, sekreterarens och deltagarnas ansvar och befogenheter. (Detta gäller ”statiska” mötesgrupper. För övriga konstellationer är workshopen mer allmän.)
 • Genomföra en workshop för att påbörja arbetet med att skapa en gemensam möteskultur. (Detta gäller ”statiska” mötesgrupper. För övriga konstellationer är workshopen mer allmän.)
 • Få verktyg för en mer effektiv och framgångsrik kommunikation
 • Få verktyg för att bli bättre på att ge och ta emot feedback
 • Få en genomgång av olika personlighetstyper, dess olika styrkor och skillnader. (Det finns möjlighet att komplettera utbildningen med att genomföra en IPU Profilanalys® på alla deltagare för att ytterligare stärka samarbetet och öka förståelsen för att olikheter är en styrka. Kostnad för detta tillkommer)

Vem passar workshopen för?

Utbildningen passar alla tjänstemän, oavsett befattningar då möten är en stor del av många tjänstemäns vardag och kommer vara så även i framtiden, så även små förbättringar kommer göra stor skillnad! Kunderna, som redan idag genomför utbildningen är en blandning av stora börsnoterade koncerner, privata bolag och offentliga/kommunala/statliga verksamheter. Givetvis kan träningen genomföras både på svenska och engelska.