Utbildningar

Utbildningar som gör skillnad!

Vi erbjuder utbildningar inom personlig effektivitet, effektiva möten, effektiva team och effektivt ledarskap skapade av och med Michael Alphov.

Målet i alla utbildningar är att deltagarna ska utvecklas för att ta nästa steg mot sin fortsatta framgång. Saker och uppgifter görs garanterat bra redan idag men vi vill hjälpa till för att nästa steg ska kunna tas. Allt för att göra vardagen lite enklare, lite smartare samt givetvis för att era uppsatta mål både ska nås och slås.

Utbildningarna ska vara med och hjälpa till i skapandet av en kultur av att rätt saker ska göras i allt större utsträckning. Planering är och ska vara en viktig hörnsten istället för att, som idag, många enbart släcker bränder under arbetsdagen. Samarbete och delegering ska komma naturligt och olikheter är en styrka och inte ett problem. Vidare ska era möten vara ett viktigt verktyg för att nå framgång och inte vara en stor tids- och energitjuv.

Vad är det unika med våra utbildningar?

Det som är den gemensamma nämnaren är att alla utbildningar genomförs enligt principen ”Learning by doing”  vilket innebär att teori, praktiskt arbete och coachning varvas under utbildningarna för att verkligen få ett resultat som gör skillnad.

Alla utbildningar är uppbyggda på följande tre hörnstenar:

  • Verktyg: här hamnar smart hantering av alla program som Outlook, Lotus Notes, appar, One Note, Evernote, mötesmallar, Dropbox, Omnifocus, IPU Profilanalys® med flera. Inte att förglömma är att du själv är det absolut viktigaste verktyget i ditt liv.
  • Arbetssätt: handlar om hur man skapar bra flöden för att utveckla och förenkla sin eller gruppens arbetssituation. Det handlar självklart även om hur man på smartast sätt använder sina verktyg.
  • Vanor: svarar på frågan hur arbetssättet och alla flöden kan förankras för att bli bestående vanor som är både effektiva och smarta. Utbildningarna bygger alltid på att man träffas vid minst två tillfällen och detta för att vi vet att det tar tid att skapa bra vanor.