• 26 oktober, 2023

Bättre samarbete och utveckling genom feedback

Bättre samarbete och utveckling genom feedback

Bättre samarbete och utveckling genom feedback 1024 1024 Michael Alphov

Alla vill vara bra på det. Alla försöker göra det men lyckas alla så bra som de vill? Många tror också att de är bättre än vad de är och blandar ihop ”pepp” med feedback vilket är ett av de vanligaste ”misstagen” Oavsett om det handlar om personlig utveckling, ett verktyg vid 1-1 samtal eller för att utveckla individer i ett team så är feedback ett oerhört bra verktyg.

Att ge feedback är ett oerhört kraftfullt sätt för att bekräfta bra beteenden samt för att utveckla nya bra beteenden hos din omgivning. Den ska fokusera på konstruktivitet och ha som mål att få både personen du ger feedback samt verksamheten-/organisationen att växa och utvecklas.

Tips för att ge bättre feedback är:

  • Din feedback ska vara utifrån din observation, alltså ”jag tycker att…” , ”jag ser att…” eller ”jag upplever att…”
  • Din feedback ska vara specifik. Undvik svävande formuleringar.
  • Din feedback ska ALLTID ges med ett gott syfte
  • Din feedback ska vara riktat mot ett beteende som mottagaren kan ändra på. Inte mot personen.
  • Din feedback ska vara av den karaktär att det är möjligt för mottagaren att göra något åt det.
  • Din feedback ska beskriva hur ”beteendet” påverkar dig, medarbetaren, teamet eller verksamheten.
  • Din feedback ska ges i rätt tid, oftast i nära anslutning till handlingen men försäkra din om at mottagaren verkligen är mottaglig.
  • Din feedback måste vara konsekvent. Det som för bra idag måste vara bra imorgon. Det som inte är bra är inte  bra imorgon osv.
  • Din feedback ska ges i rätt dos. Kom ihåg att det är handling du vill ha inte enbart känslor.

Andra viktiga saker att tänka på är:

– Om syftet med återkopplingen är att du vill se en förändring, beskriv hur du önskar att det var istället. Om du istället vill stärka ett beteende, berätta att du vill se mer av det.

– Fråga vad din medarbetare tänker kring det du sagt och lyssna på svaret. Kom fram till en gemensam bild av vad som kan förändras och vad du som chef kan hjälpa till med.

– Lyssna på den du ger feedback till!

– Ge tid till den du ger feedback att ”ta in” din feedback. Pressa inte fram en kommentar eller ett svar. 

Till sist,  en viktig regel: när någon gör eller gjort något bra så berätta gärna öppet om detta. När någon gjort något mindre bra är det smartaste, oftast, att ta det privat. Dvs. direkt med personen i fråga och i enrum. 

Lycka till!

-Michael