Skapa och led högpresterande team

Är det dags att ta steget till att verkligen bli ett högpresterande team? 

Forskningen är samstämmig på ett flertal punkter gällande vad som behövs för att ska högpresterande team. Delar som tillit, gemensam riktning för teamet, öppen och ärlig kommunikation och ett ömsesidigt beroende av och mellan alla medlemmar är viktiga hörnstenar. Den stora frågan är hur man får till allt detta?

Utbildningen tar sitt avstamp i Susann Wheelans forskning gällande ett teams ”livscykel” kallad IMGD (Integrated Model of Group Development) som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur ett team formas och vad som behövs för att skapa ett högpresterande team. I utbildningen tittar vi på det hela från två olika perspektiv, gruppmedlemmarnas samt vilket ledarskap som krävs i de olika faserna av livscykeln.

Vad kan du förvänta dig som deltagare i utbildningen skapa och led högpresterande team?

Det övergripande målet med utbildningen i att skapa och leda högpresterande team är att får en bättre förståelse för vilka delar som behövs för att ett team ska kunna samarbeta på bästa sätt. Det är ju faktiskt så att ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för att individer och team både ska kunna prestera på topp samtidigt som alla mår bra!

Så här går det till

FÖRBEREDANDE MÖTE, DESIGN AV UTBILDNING, ENKÄT & FÖRSTUDIE

 • Ett förberedande möte för att få bakgrund till varför utbildningen genomförs och vad som är målet med utbildningen
 • Design och förberedelse av dagen för att möta behovet

UTBILDNING – Heldag 

 • Genomgång hur man kan lägga grunden till att skapa ett högpresterande team genom att gå igenom Susann Wheelans modell för grupputveckling
 • Genomgång av förändringskurvan skapad av Elisabeth Kübler-Ross.
 • Effektiv kommunikation genom smart feedback
 • Introduktion till olika beteendestilar och dess olika behov
 • Feedbacktrappan
 • Johari fönster
 • Struktur vs. kultur
 • Konfliktstilar och tips konflikthantering.

Metod för genomförande:

 • Teori, praktik & workshop
 • Allt genomförs på plats hos er eller där ni önskar
 • Allt är kopplat till er nuvarande och önskade situation
 • 100% fokus på att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsbeteende

Pedagogiken som används för lärande är enligt se-höra-pröva-öva-följa upp. Detta innebär att deltagarna arbetar med sina verkliga uppgifter även under kursdagen/kursdagarna. Viktigt att komma ihåg är också att deltagarna är på utbildning och därför ska vara ”bortkopplade” från den vanliga verksamheten. Allt för att maximera lärandet och resultatet.

AVSLUTANDE MÖTE 

 • Ett avslutande möte genomförs för att säkerställa att de önskade resultaten har uppnåtts

Fakta

1 Heldag

Enligt överenskommelse

Teori & workshops

Ni bestämmer

42000 kr exklusive moms. Eventuella rese-/boendekostnader för konsulten tillkommer.

Vad tycker deltagarna?

”Supply Chains ledningsgrupp har valt att jobba med Michael Alphov, dels för att utveckla effektiviteten inom vårt team, dels för att skapa ännu bättre förutsättningar för verksamheten. Vi valde Michael för att han har ett unikt sätt att anpassa upplägget till våra behov och en förmåga att leda arbetet till konkreta resultat.

Jag upplever att han har hjälp oss att bli ett effektivare team och att skapa samsyn på hur vi kan få en effektivare verksamhet. Plus att vi fått med oss ett antal smarta verktyg för att jobba vidare med både strukturella och kulturella frågor på ett effektivt och resultatinriktat sätt.”

Adam Hedström, Valmet AB

Som deltagare i utbildningen skapa och led högpresterande team kommer du att:

 • Vad menas egentligen med ett högpresterande team?
 • Vilka olika delar måste finnas på plats för att en team ska bli högpresterande?
 • Vad är skillnaden på en grupp och ett team?
 • Genomgång av Susann Wheelans forskning om grupputveckling
 • Genomgång av feedbacktrappan och Johari fönster för en ökan transparens och kommunikation
 • Genomgång av förändringskurvan (Framtagen av Elisabeth Kübler-Ross)
 • Lära dig mer om vilka konfliktstilar som finns samt hur framgångsrik konflikthantering fungerar
 • Få bättre förståelse för skillnaden mellan kultur och struktur i en organisation och
 • Genomföra en workshop för att påbörja arbetet med att skapa en handlingsplan för nästa steg (Om tid och behovs finns)

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen i att skapa och leda högpresterande team passar alla grupper, oavsett bransch då samarbete, kommunikation och feedback är viktiga hörnstenar i alla teams utveckling. Kunderna, som redan idag genomför träningen, är en blandning av stora börsnoterade koncerner, privata bolag och offentliga/kommunala/statliga verksamheter. Givetvis kan träningen genomföras både på svenska och engelska.