Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogrammet syftar till att utveckla och stärka det personliga ledarskapet genom en blandning av teori, praktiska uppgifter samt genom kunskapsutbyte mellan alla deltagare. Vi tror att störst personlig utveckling sker när just den mixen finns och när lärandet får ske över tid. Förutom att deltagarna då kan stötta varandra och dela viktiga lärdomar för att på så sätt växa i sitt ledarskap så blir ledarskapsprogrammet även ett personligt nätverk där viktiga kontakter kan knytas och erfarenheter kan delas.

Vad kan du förvänta dig som deltagare?

Det övergripande målet med ledarskapsprogrammet är att hjälpa och utmana alla deltagare till att ta nästa steg i sin personliga utveckling. Allt för att du som ledare ska bli trygg, modig och framgångsrik i din roll för att på så sätt bli den person och ledare som du vill vara.

Så här går "Ledarskapsprogrammet" till:

Vi tror att maximalt lärande kommer att ske när teori blandas med att deltagarna delar med sig, till varandra, av sin kunskap och detta över lång tid.

Programmet genomförs därför under sju halvdagar utspridda på närmare 12 månader. Mellan varje halvdag får också varje deltagare 30 min individuell coachning med kursledaren.

 1. Alla deltagarna genomför en IPU Talent insights® på webben.
 2. Alla deltagare får 60 min individuell återkoppling av sin egen IPU Talent insights®.
 3. Utbildningstillfälle 1-7 genomförs.

Upplägget vid varje utbildningsdag är att teori i grupp varvas med workshops där kompetensutbytet kommer vara stort. Allt praktiskt arbete under utbildningsdagarna är direkt kopplat till verksamheten och mellan varje utbildningstillfälle genomförs uppgifter direkt kopplade till det personliga ledarskapet.

Fakta

60 min personlig återkoppling av IPU Talent Insights® + 7 halvdagar + 6 individuella uppföljningssamtal mellan varje halvdag

Enligt överenskommelse

Teori, workshops & individuell coaching

Ni bestämmer

29000 kr per person inkl. IPU Talent Insights® exklusive moms. Eventuella rese-/boendekostnader för konsulten tillkommer.

Som deltagare i ledarskapsprogrammet kommer du att gå igenom följande block:

Innan ledarskapsprogrammet startar får alla deltagare individuell återkoppling av sin egen IPU Talent Insights® och mellan varje block får varje deltagare 30 minuter individuell uppföljning.

Block 1 – Led dig själv innan du kan leda andra

 • Vad är ledarskap?
 • Kunskap om olika personprofiler
 • Hur uppfattas ”min” profil av andra = ökad självkännedom
 • Hur du påverkar andra och hur andra påverkar och uppfattar dig och ditt beteende

Block 2 – Grupputveckling, Firo & motivation

 • Vad är motivation?
 • Skillnaden på inre och yttre motivation
 • Vad krävs för att en förändring ska ske?
 • Lära sig mer om FIRO-modellen

Block 3 – Värderingar och kultur

 • Vilka värderingar står du för i ditt ledarskap?
 • Stämmer de med företagets värderingar?
 • Vad händer om en medarbetare inte följer företagets värderingar?
 • Skillnaden mellan struktur och kultur i en organisation
 • Vem ansvarar för företagskulturen?

Block 4 – Konflikter, konflikthantering och tuffa beslut

 • Vad är egentligen en konflikt?
 • Varför uppstår konflikter?
 • Hur ska du som ledare hantera konflikter?
 • När kan konflikter vara ett problem?
 • Tips på metoder för smart konflikthantering
 • Hur hanterar man tuffa beslut som ledare?

Block 5 – Feedback vs. feedforward

 • Vad är feedback?
 • Feedbacktrappan
 • Feedforward
 • Delegering för ett bättre samarbete
 • Nöhra- och growmodellen

Block 6 – Effektiva Möten

 • Genomgång av faktorer för att driva effektiva möten
 • Ditt ansvar som mötesledare
 • Hur skapar man engagemang under ett möte?
 • Hur skapar man en framgångsrik möteskultur?

Block 7 – Led dig själv innan du kan leda andra

 • Summering och återblick på alla utbildningsdagar
 • Genomgång av Topp 5 (hemuppgift inför block 7)
 • Genomgång av alla deltagares utvecklingsplaner där alla deltagare ger feedback på varandras planer

Vem passar träningen för?

Utbildningens form passar alla personer som idag arbetar som ledare eller som kommer börja arbeta som ledare. Kunderna, som redan idag genomför ledarskapsprogrammet, är en blandning av stora börsnoterade koncerner, privata bolag och offentliga/kommunala/statliga verksamheter.