Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogrammet syftar till att utveckla och stärka det personliga ledarskapet genom en blandning av teori, praktiska uppgifter samt genom kunskapsutbyte mellan alla deltagare. Vi tror att störst personlig utveckling sker när just den mixen finns och när lärandet får ske över tid. Förutom att deltagarna då kan stötta varandra och dela viktiga lärdomar för att på så sätt växa i sitt ledarskap så blir ledarskapsprogrammet även ett personligt nätverk där viktiga kontakter kan knytas och erfarenheter kan delas.

Vad kan du förvänta dig som deltagare?

Det övergripande målet med ledarskapsprogrammet är att hjälpa och utmana alla deltagare till att ta nästa steg i sitt personliga ledarskap. Allt för att bli trygga, modiga och framgångsrika i sin roll och på så sätt bli den person och ledare de vill vara. Utveckling helt enkelt!

Så här går ledarskapsprogrammet till:

Vi tror att maximalt lärande kommer att ske när teori blandas med att deltagarna delar med sig, till varandra, av sin kunskap och detta över lång tid.

Programmet genomförs därför internt på företag under sju halvdagar utspridda på närmare 12 månader. Mellan varje halvdag får också varje deltagare 30 min individuell coachning med kursledaren.

 1. Alla deltagarna genomför en beteendeanalys (Succes Insights®) på webben.
 2. Alla deltagare får 60 min individuell återkoppling av analysen
 3. Utbildningstillfälle 1-7 genomförs samt alla individuella coachingsamtal.

Upplägget vid varje utbildningsdag är att teori i grupp varvas med workshops där kompetensutbytet kommer vara stort. Allt praktiskt arbete under utbildningsdagarna är direkt kopplat till verksamheten och mellan varje utbildningstillfälle genomförs uppgifter direkt kopplade till det personliga ledarskapet.

Fakta

60 min personlig återkoppling av beteendeanalysen Succes Insights, 7 halvdagar samt 6 individuella coachingsamtal mellan varje utbildningssteg

Enligt överenskommelse

Teori, workshops & individuell coaching

Ni bestämmer (Genomförs internt i organisationer)

33000 kr per person moms. Eventuella rese-/boendekostnader för konsulten tillkommer.

Som deltagare i ledarskapsprogrammet kommer du att gå igenom följande block:

Innan ledarskapsprogrammet startar får alla deltagare individuell återkoppling av sin egen beteendeanalys och mellan varje block får varje deltagare 30 minuter individuell uppföljning.

Dag 1 – Led dig själv innan du kan leda andra

 • Vad är ledarskap?
 • Kunskap om olika beteendestilars behov gällande kommunikation, samarbete och beslutsfattande
 • Hur uppfattas ”min” profil av andra = ökad självkännedom
 • Hur du påverkar andra och hur andra påverkar och uppfattar dig och ditt beteende

Dag 2 – Att skapa och leda högpresterande team  

 • Vad menas egentligen med ett högpresterande team?
 • Vilka olika delar måste finnas på plats för att en team ska bli högpresterande?
 • Vad är skillnaden på en grupp och ett team?
 • Genomgång av IMGD modellen baserad på Susann Wheelans forskning om grupputveckling
 • Vad är motivation och vad är skillnaden på inre och yttre motivation?

Dag 3 – Förändringledning, värderingar & kultur

 • Vad sker med personer och grupper vid förändring?
 • Introduktion till Kotters 8-stegsmodell för förändring
 • Genomgång av förändringskurvan av Elisabeth Kübler-Ross
 • Vad är skillnaden mellan värderingar, normer och kultur?
 • Vilket ansvar har du som ledare för företagets värderingar och kultur?
 • Vilka värderingar står du för i ditt ledarskap? Stämmer de med företagets värderingar?
 • Vad händer om en medarbetare inte följer företagets intensioner?
 • Hur kan man som ledare påverka att alla följer företagets värderingar?

Dag 4 – Konflikter, konflikthantering och tuffa beslut

 • Vad är egentligen en konflikt?
 • Varför uppstår konflikter?
 • Hur ska du som ledare hantera konflikter?
 • När kan konflikter vara ett problem?
 • Tips på metoder för smart konflikthantering
 • Hur hanterar man tuffa beslut som ledare?

Dag 5 – Feedback vs. feedforward

 • Vad är feedback och varför ska man ge feedback?
 • Hur ger och tar man emot feedback på ett proffsigt sätt?
 • Johari-fönster
 • Genomgång av feedbacktrappan för att få förståelse för hur människor kan reagera på feedback

Dag 6 – Effektiva Möten

 • Genomgång av faktorer för att driva effektiva möten
 • Ditt ansvar som mötesledare
 • Hur skapar man engagemang under ett möte?
 • Hur skapar man en framgångsrik möteskultur?

Dag 7 – Led dig själv innan du kan leda andra

 • Summering och återblick på alla utbildningsdagar
 • Genomgång av Topp 5 (hemuppgift inför block 7)
 • Genomgång av alla deltagares utvecklingsplaner där alla deltagare ger feedback på varandras planer

Vem passar träningen för?

Utbildningens form passar alla personer som idag arbetar som ledare eller som kommer börja arbeta som ledare. Kunderna, som redan idag genomför ledarskapsprogrammet, är en blandning av stora börsnoterade koncerner, privata bolag och offentliga/kommunala/statliga verksamheter.