• 8 mars, 2021

Höj värdet på ditt eget arbete

Höj värdet på ditt eget arbete

Höj värdet på ditt eget arbete 1024 1024 Michael Alphov

Många, alltför många, personer jag har förmånen att möta mina föreläsningar och utbildningar berättar, med en uppgiven min och ett håglöst kroppsspråk, om att de sällan får arbeta med de uppgifter som de anser vara viktiga. Det måste (enligt dem själva) lägga sin tid på något om någon annan anser vara viktigt just nu. Eller på något som de själva tror är bråttom att lösa. Deras arbetssituation är sällan lugn utan snarare tvärtom, aktiviteten är hög och tempot likaså men det finns ett stort mått av frustration över att saker och ting borde vara annorlunda.

Jag skulle vilja dra det så lång som att påstå att många skulle må bra av att ta tillbaka kontrollen över sin egen tid för att verkligen få vara så bra som man vill, bör och kan vara. Att må så bra som man vill, bör och kan göra. Det borde, i princip, alltid vara DU själv som styr dina val och dina prioriteringar om vad som du borde lägga DIN värdefulla tid på och inte någon annan eller någon yttre omständighet. Missta inte detta med att inte vara flexibel och anpassningsbar när prioriteringar ändras men jag är övertygad om att du själv i större utsträckning måste styra valen gällande vad du ska lägga din tid på. Alltför att höja värdet på ditt eget arbete. 

Så kan man ju inte säga…

Det brukar vara standardkommentaren när jag pratar om att höja värdet på sitt eget arbete och det är kanske vad som passerade förbi även i dina tankar!? När diskussionen väl fortsätter brukar det oftast komma en massa ursäkter varför det inte går att bestämma och det kan var saker som; ”Jag har ju en chef som bestämmer” är en vanlig invändning. ”Jag är anställd för att göra mitt jobb” är en annan och ”jag kan inte bara börja att bestämma själv” är en tredje. ”Det går inte att planera för det händer alltid saker” är en fjärde. ”Det är kunderna som bestämmer” är en femte….

Istället för att fastna i allt som inte går, tänk så här!

Ställ dig frågan; Vad är det som är viktigt på riktigt i mitt arbete? Svaret är även denna gång dina mål som ska uppnås under året tillsammans med dina ansvarsområden. Hur ska du lyckas med detta om du inte får göra rätt saker? Det är när du börjar att lägga din tid på att verkligen göra det uppgifter som höjer värdet för dig, dina kunder och din organisation som magin sker. Det reaktiva arbetssättet svänger sakta över mot ett mer proaktivt sätt att jobba. Tar du kontrollen över din tid och ditt FOKUS kommer du kunna vara mer flexibel och proffsig. Du kommer kunna ta kloka beslut om när du faktiskt måste vara reaktiv och agera på något som hänt men du kommer också kunna ta kloka val om att inte reagera på vissa saker för det är varken viktigt eller bråttom. Höj värdet på sitt eget arbete och allt kommer bli både roligare, bättre och mer framgångsrikt. Det är inte mer komplicerat än så. 

– Michael