• 25 januari, 2019

Det lönar sig inte att springa om man är på fel väg

Det lönar sig inte att springa om man är på fel väg

Det lönar sig inte att springa om man är på fel väg 1024 1024 Michael Alphov

Högst tempo. Snabba vändningar och snabba omprioriteringar. Beslut som måste fattas. Närvaron och tillgängligheten att ska vara konstant och överallt. Dessutom ska allt ske i ett rasande tempo.

Eller ska det verkligen det? 

Desto mer jag tänker på hur många arbetar och levar sina liv desto mer förundrad blir jag över att ingen bara skriker stopp! Det räcker nu, vi kan och vill inte fortsätta som vi gör! Som vi stressar runt i våra liv. Som vi ”jagar upp oss” gällande saker som inte betyder något egentligen. 

Ska man inte försöka vara effektiv då? 

Självklart ska man det och alltid sträva efter att göra saker och uppgifter så bra som möjligt. Att prestera så bra som möjligt. Jag är också av den bestämda åsikten att man måste arbeta hårt för att få det resultat man strävar efter. Dock är att arbeta hårt inte alltid att springa snabbt. Eller att göra allt som kommer i ”vägen” under dagen.

Ska du springa så är det den viktigaste frågan att reda ut innan du börjar att springa är vart vill du komma när du springer? Vart är du på väg och varför vill du dit? Vill du dit eller tror du att du vill dit? Jag har skrivit det förr och kommer skriva det igen; alldeles för många människor springer idag oerhört snabbt utan att egentligen veta vart det är på väg. Det finns ingen tanke. Riktningen på ”springandet” blir som det blir och resultatet blir inte alltid som man tänkt sig.

När det kommer till grundtaktiken gällande personlig utveckling, teamutveckling, mål, möten etc. är alltid samma fem steg, enligt mig, som måste vara på plats;

  1. Mål – svarar på frågan vart du är på väg
  2. Prioritering – svarar på frågan vad du ska göra 
  3. Planering – svarar på frågan när sakerna ska göras och vem ska göra det som ska göras
  4. Agera – Just Do It!
  5. Uppföljning/utvärdering – hjälper dig veta om du är framme och göra eventuella korrigeringar på vägen 

Mitt tips är att du verkligen ska fundera ut och bestämma vart du är på väg oavsett vilka delar det gäller i jobbet eller livet för det lönar sig aldrig att springa om man inte är på rätt väg. När di listat ut detta gör din prioritering och planering och efter det är det bara att köra! 

-Michael