• 13 maj, 2024

Det är dags att vi pratar om FOMO

Fomo

Det är dags att vi pratar om FOMO

Det är dags att vi pratar om FOMO 1000 1000 Michael Alphov

Redan 1996 identifierade Dr. Dan Herman fenomenet som nu är känt som FOMO, eller ”Fear Of Missing Out”. Detta utbredda tillstånd eller kalla det ett dåligt beteende eller en väldigt, väldigt dålig vana  – påverkar människor över hela världen. Är du en av dem?

FOMO beskrivs enkelt som en ständig oro för att missa något. Det kan vara något roligt, spännande, men även något som egentligen är helt oviktigt, men känslan av att du missar något ”gnager” i dig och tvingar din hjärna att ständigt vara på vakt.

FOMO i arbetslivet – en ”modern” utmaning

I dagens digitala värld är många helt styrda av sina olika inkorgar. Tron att vi måste vara ständigt tillgängliga, att varje email, chattmeddelande eller kommentar eller like på sociala media kräver omedelbar respons, är inte bara överdriven – den är farlig hävdar jag. Beteendet blir väldigt händelsestyrt och leder ofta till felaktiga prioriteringar, onödig stress och en känsla av otillräcklighet. Inga bra grejer alls.

Tillägget av just sociala medier förvärrar bara problemet. När beteendet att ständigt kolla uppdateringar blir norm, ökar risken för att FOMO tar över ditt liv vilket är precis vad alla algoritmer är ute efter.

Är du i riskzonen?

Fråga dig själv:

  • Kontrollerar du dina meddelanden/mail och sociala medier direkt när du vaknar?
  • Tar du med din mobil på toaletten för att ständigt vara uppkopplad?
  • Har du alltid inkorgen uppe på ”skärm 2” på ditt kontor?
  • Kan du koppla bort från dina digitala flöden under längre perioder, eller är du fast i en cykel av ständig kontroll även när du borde vara närvarande i nuet?

Om svaret är ja på någon av dessa frågor, är det dags att reflektera över dina digitala vanor. Hur vill du att ditt fokus ska vara? Vad är rätt för dig? 

Du har makten att välja

Även om det är viktigt att hålla sig uppdaterad, behöver det inte ske i realtid. Ett tips är att begränsa tiden du är inne i din inkorg 2-5 gånger per dag och då fatta beslut gällande allt nytt som kommit. När det gäller sociala medier, välj medvetet när och hur ofta du engagerar dig och med det sagt så älskar jag sociala medier men det får inte ta överhanden.

En bra kontrollfråga är:  Vad skulle hända om du ändrade dina vanor? Skulle verkligen något katastrofalt inträffa om du missade något mindre viktigt ”online?” Eller skulle du kanske vinna mer tid för det som verkligen betyder något – tid med familj, vänner, eller tid för reflektion och personlig utveckling?

Beslutet är ditt, och valet du gör har både konsekvenser och belöningar. Om FOMO har blivit en stor del av ditt liv, är det dags att sakta ner innan det får alltför stora konsekvenser för både dig och din omgivning.

Ha en produktiv dag!

-Michael