Posts Tagged :

FOMO

Har du drabbats av FOMO? 1024 682 Michael Alphov

Har du drabbats av FOMO?

Redan 1996 upptäckte och namngav Dr Dan Herman det som vi idag känner som FOMO. Fomo är en förkortning för ”Fear Of Missing Out” och är en åkomma, syndrom, ovana…

read more