• 30 oktober, 2018

Vilken färg är du?

Vilken färg är du?

Vilken färg är du? 1024 1024 Michael Alphov

”Vilken färg är du?” Den frågan ställs ofta runt om i Sverige numera eller ännu värre så kommer det en massa påståenden från människor om att han är så ”röd”, hon är så ”gul”, Pelle är så ”blå” eller Lisa är så ”grön” etc. Det verkar som många plötsligt vet allt om hur alla människor är och framförallt, vilken färg de är….

 Vi tar det från början…

Men, använder inte du profilanalyser i vissa av dina utbildningar? Svaret är ja och verktyget jag använder heter Success Insights och det tillhandahålls av IPU Profilanalys i Sverige. Det är, för övrigt, samma analysverktyg som är grunden till boken ”Omgiven av idioter” som ligger bakom den rådande ”färgepedemin”. Beskrivningen, på IPU Profilanalys hemsida, av analysen  låter som följer: ”IPU:s verktygslåda med analyser som bygger på Marstons DISC, Sprangers drivkrafter och Golemans EQ innehåller flera effektiva verktyg för all personlig utveckling. Dessa hjälper oss bland annat att förstå våra drivkrafter och hur dessa kan användas och utvecklas på bästa sätt. De hjälper oss också att förstå hur vi fungerar tillsammans i grupp och hur vi kan skapa bättre kommunikation mellan människor” och det är precis så man ska se på det hela. 

 Vart har då denna debatt och allmänna uppfattning om färger gått snett? 

#1 Det är inget test av ens personlighet och ska inte ses som ett test av en personlighet

Det analysen hjälper oss att förstå är hur olika individer föredrar att bli kommunicerade till och inget annat. Ska man beskriva någons ”personlighet” handlar om så mycket mer som värderingar, etik, moral, temperament, karaktär, bakgrund, mognad, arv, miljö etc. och det kan inte en profilanalys svara på. 

#2 Ingen, verkligen INGEN, är en färg 

I analysrapporten och i DISCspråket ”pratar” man om fyra olika beteendeprofiler och för att underlätta har man, i verktyget jag använder, satt en varsin färg på respektive profil för att förenkla när man pratar om de olika beteendestilarna. Det vill säga att färgen har INGET med någonting att göra utan det som är intressant är hur de olika profilerna vill bli kommunicerade till och hur de föredrar att arbeta i en ”perfekt” värld och inget annat. 

 #3 Du har massor av olika beteenden i olika situationer 

Till alla er som tror att ni är en färg kan jag berätta att ni inte bara har en beteendeprofil utan du har massor av olika ”beteenden” som du kan plocka fram vid behov. För att förenkla vad jag menar så är kontentan att du är inte EN färg utan en mix av olika beteenden. Det du däremot har är någon eller några olika beteenden som du föredrar mer än andra och det handlar om hur du exempelvis; fattar beslut, om du är mer introvert än extrovert eller vice versa, hur benägen du är att ”ta risker”

Men vad är analysen då bra till? 

Jag tycker att det är ett utmärkt komplement i massor av sammanhang som för ökad självkännedom, för bättre kommunikation, för bättre förståelse för hur olika grupper är sammansatta samt för personlig utveckling. Har man inte koll på sina egna styrkor och brister kan det vara svårt att samarbeta med andra. Du har säkert någongång tänk att personer du mött inte fattar någonting och är lite märkliga och vissa andra fattar allt direkt och är så trevliga! (Jag har det i alla fall ???? ) Det som med stor sannolikhet egentligen hände var att ni hade olika sätt att kommunicera, ni kanske hade olika tempo, olika benägenhet att ta beslut baserat på den information ni hade till förfogande osv. 

Hade du/ni haft mer förståelse över era olikheter och behov hade kanske samarbete fungerat bättre och det är precis det analyser handlar om. 

Man kan säga att detta är ytterligare ett verktyg i din strävan efter att göra saker så bra som möjligt. Det är inte ett sätt att säga att människor runt dig är en färg för att sätta dem i ett fack. 

Till sist, vem är den enda personen som du kan förändra? Just det, DU själv och ingen annan och kan då analysen hjälpa dig till lite bättre självinsikt anser jag att det är en bra komplement till andra coachning- och träningsinsatser för att hjälpa människor utvecklas. 

Lycka till!

-Michael