• 30 oktober, 2018

Borde vi sluta använda utrycket ”jobba hemma”?

Borde vi sluta använda utrycket ”jobba hemma”?

Borde vi sluta använda utrycket ”jobba hemma”? 1024 1024 Michael Alphov

En het fråga på många företag är om det är OK eller inte att jobba hemma under arbetsveckan. För vissa företag och chefer är detta helt självklart och för andra ett stort no,no med frustration som följd. Givetvis finns det många parametrar som ska vara på plats för att det ska vara OK att jobba någon annanstans än på kontoret, men innan vi går in på detta skulle jag vilja reda ut uttrycket ”jobba hemma”. Dagens teknik och möjligheter att arbeta ”vart som helst” är fantastiska och ger en flexibilitet i mångas liv som är oerhört välkommen i de flesta fall och det handlar inte om ”att jobba hemma” utan det handlar om att jobba på den plats som passar bäst för att få arbetsuppgiften gjord. För att nå målet. För att skapa resultatet som eftersträvas. Om man arbetar på kontoret, hemma, på stranden, i skogen, på flygplanet eller på favoritcaféet spelar enligt mig mindre roll. Givetvis måste spelregler för detta vara satta i verksamheten baserade på de behov, möjligheter och den ”verklighet” som just din arbetsplats har och behöver. Personligen arbetar jag bäst med olika arbetssuppgifter på olika platser. 

Varför är det ett stort motstånd på vissa arbetsplatser mot att arbeta någon annanstans än på kontoret? 

 Jag tror det handlar om två stora orsaker: 

 #1 Många chefer och organisationer tror att ALLA alltid arbetar när de är på kontoret….

 Det har ju alllllllllllltid varit så att man jobbar på jobbet. Är ”mina” anställda på sina kontor så har jag koll på dem tänker många chefer omedvetet. Bara medarbetarna kommer i tid och kämpar på så är allt perfekt för det kan jag ju se med egna ögon…

Sanningen kan dock vara så att de inte alls jobbar speciellt bra bara för att de är på jobbet utan håller på med helt andra saker eller arbetar mindre effektivt än vad de borde. Du kan helt enkelt inte mäta framgång på jobbet om du är fysiskt på plats jobbet eller inte. (Detta förutsatt att du har ett arbete som du kan bedriva på en annan plats än på din arbetsplats men detta tar jag för givet att du som läser förstår) 

 #2 Rädsla för att inte ha kontroll 

 Vad händer om vi låter våra anställda arbeta någon annanstans än på kontoret? Kommer de hålla på med andra saker på arbetstid? Ja, förmodligen men det kommer inte vara ett större problem än vanföreställningen att det bara jobbas på kontoret som jag skriver om ovan. Brist på att inte ha en upplevd kontroll på medarbetarna handlar oftast om rädsla vad som ska hända om man släpper på just denna kontroll/övervakning och rädsla är bara en känsla. Känslor kan man oftast styra över genom att förebygga det som framkallar känslan vilket i detta fallet är brist på kontroll som vi redan konstaterat och hur man kan ha ”rätt” kontroll på både medarbetare och verksamheten ska jag tipsa om nedan:   

 Mina tre råd för att få det att fungera är följande

 #1 Klargör alla mål och arbetsuppgifter för alla 

Tydlighet och enkelhelt ska råda. Alla ska veta vad som förväntas av dem (så långt det är möjligt) 

 #2 Boka in coaching-/uppföljningssamtal med alla medarbetare var 14:e dag 

En kort och koncis uppföljning bör ske mellan chefen och dess medarbetare två ggr i månaden med fokus på både resultat, utmaningar, hur det gått och vad planen är de kommande två veckorna. 

 #3 Klargör alla spelregler för vad som gäller med att arbeta någon annanstans än på kontoret 

Kan man komma och gå som man vill? Måste man vara på kontoret vissa dagar? När ska interna möten i gruppen planeras in för att passa arbetsschemat bäst? 

Resultatet kommer bli att ALLA i organisationen kommer tvingas börja leda sig själva på ett annat sätt. Ansvar för sina mål och arbetsuppgifter kommer att ligga på medarbetarna istället för att bara ligga på chefen att följa upp som det är i många fall idag. Flexibiliteten för enskilda individen kommer att öka med bättre livskvalitet som följd och chefen kommer ha bättre kontroll än någonsin om hur alla ligger till i förhållande till sina mål och arbetsuppgifter. Det kommer också vara en verksamhet som styrs av tillit och inget annat. 

Lycka till!

-Michael

 Ps. dessa rader skriver jag sittandes i ett hus på franska landsbygden med vinrankor som kuliss utanför fönstren 🙂