• 6 november, 2023

Delegera som en mästare

Delegera som en mästare

Delegera som en mästare 1000 1000 Michael Alphov

Förmågan att delegera en av de mest kraftfulla verktygen för effektivitet, teamarbete och framgång. Att veta när och hur man delegerar är en konstform i sig och tricket är ju, som du redan listat ut,  att inte göra allt själv utan snarare bör du fokusera på det arbete som bara du kan göra och delegera resten till andra när det är möjligt.

Genom att delegera/outsourca arbetsuppgifter till personer med rätt färdigheter och expertis kan du inte bara snabba upp processen utan också säkerställa bättre resultat även om det ibland kan ta emot att erkänna…

Några smarta tips för en effektiv delegering kommer här

Innan du börjar att ens fundera på smart delegering

Identifiera dina styrkor och svagheter: Förstå vilka arbetsuppgifter du är riktigt bara på och vilka du ofta väljer att inte göra. Delegera de sistnämnda och fokusera på de första.

Hitta rätt person för uppgiften: Delegera uppgifter till personer som har rätt kompetens och erfarenhet för att slutföra dem framgångsrikt. Anpassa uppgiften till den personens styrkor och kunskap och ja, att ta hjälpa av konsulter och leverantörer är också att delegera. .

Definiera tydliga mål och förväntningar: Vad vill du ska hända? Var tydlig med vilka resultat du förväntar dig och sätt klara mål för de arbetsuppgifter du delegerar. Ju tydligare du är, desto enklare blir det för andra att utföra uppgiften för att skapa det resultat du önskar.

Kommunicera så den du delegerar till verkligen förstår: Skapa en tydlig och öppen kommunikation med personen som du tar hjälp av.  Var tillgänglig för att besvara frågor och erbjud stöd vid behov under hela tiden som uppgiften utförs.

Visa på förtroende och tillit: Visa förtroende för den person du delegerar till. Var inte inne och peta i detaljer i onödan utan ge personen du delegerat till handlingsutrymme att göra uppgiften på sitt sätt.

Utvärdera resultaten: Efter avslutad uppgift, utvärdera resultatet och ge konstruktiv feedback. Använd med fördel modellen – After Action Review som jag skrivit om tidigare.

Genom att följa dessa enkla!? men konkreta tips för delegering kan du skapa en arbetsmiljö där arbetsuppgifter utförs effektivt och produktivt, vilket inte bara ökar ditt eget fokus på det viktiga arbetet utan också stärker hela teamets prestationer.

Så slutorden blir att våga delegera mer och effekten kommer garanterat bli en ökad effektivitet och ännu större framgång!

Nu kör vi!