• 9 november, 2018

Planering hjälper DIG ha kontroll

Planering hjälper DIG ha kontroll

Planering hjälper DIG ha kontroll 1024 1024 Michael Alphov

Att planering och förmågan att planera verkligen är nyckeln, i de flesta fall, till ett bra och proaktivt arbetssätt vet de flesta. Ändå träffar jag alltför många personer som inte planerar sin tid.

Mitt tips och dagens utmaning är att du verkligen ser över din egen planering och utgå från följande två frågor: 

#1 Gör du rätt saker?

#2 Har du koll på dina viktigaste uppgifter för dagen/veckan eller låter du omständigheter eller andra styra vad du jobbar med?

Hur ska du göra?

Rom byggdes inte på en dag. Börja, i små steg, att planera mer strukturerat, proaktivt och långsiktigt men glöm inte att ha ”luft/obokad tid” i din kalender, varje dag, för saker/uppgifter som dyker upp och akut måste lösas direkt.

Även om det är svårt att tro det (OBS, ironi) så måste allt inte lösas ”direkt” som det dyker upp hos dig. Planera istället när du ska lösa uppgiften baserat på omfattning och deadline. Med ett osunt beteende så kommer du enbart skapa en stressad situation för dig själv. OM det dyker upp akuta saker och uppgifter så ska det hanteras som akuta saker men det tar jag för givet att du har koll på redan.

Vad kommer då att hända med en bättre planering?

Med en bättre planering kommer du att snabbt få en bra utväxling, saker kommer bli gjorda i rätt tid och jag törs lova ett större lugn i arbetet och då har jag inte ens nämt den största vinsten med bättre planering.

Det kommer inte vara slumpen, inte inkorgen, inte kollegorna eller något något annat som styr utan det kommer vara du själv. Självklart måste du ta hänsyn till kollegor, chefer, inflöde etc. för att få hela verksamheten att fungera men jag är säker på att du förstår vad jag menar.

Jag är helt övertygad om att vi i stor utsträckning kan styra vår egen tid mycket mer än vad som sker idag så varför inte börja ta steget från reaktivitet till proaktivitet redan idag! 

Lycka till!

-Michael