• 28 september, 2018

Utveckling ger framgång

Utveckling ger framgång

1024 1024 Michael Alphov

Jobbet flyter på. Inte så bra som du hade velat men det är ändå helt OK. Dagar blir till veckor som blir till månader och du fortsätter att arbeta på exakt samma sätt. Du vet att du har saker som inte funkar så bra som du hade velat men du orkar inte riktigt att ta tag någon form av utveckling utan väljer istället att fortsätta precis som igår. Känns detta igen? 

Varför ska man ändra något som fungerar? 

Nummer ett tycker jag att det handlar om vad man lägger in i definitionen ”fungerar”? Det mesta här i livet ”fungerar” garanterat för dig och för många andra men är det detsamma som att det verkligen fungerar som du vill och önskar? Svaret på den frågan är ofta ett stort nej och det är här som det börjar bli både intressant och viktigt att ha kraft och mod att förändra det som behöver förändras. 

För en tid sedan genomförde jag en workshop med en ledningsgrupp på ett stort företag som redan idag är framgångsrika. De har bra lönsamhet, de har rutinerade och kompetenta personer i ledningsgruppen och i det stora hela så funkar bolaget mycket bra. I ett sådant läge är det oerhört lätt att vara nöjd och tycka att det fungerar perfekt detta och en känsla av att det ”bara är att fortsätta som vi redan gör” och man är nöjd med. 

Tänkte denna ledningsgrupp så? Nej är svaret utan de vill göra något som är bra ännu bättre. De vill arbeta ännu smartare med sina mål. De vill förstå hur de som ledningsgrupp kan underlätta för alla avdelningar att prestera. De vill bli bättre på att kommunicera för att kunna få med sig personalen på ett bättre sätt genom smartare och rätt kommunikation om mål, planer, aktiviteter och framgångar som deras verksamhet skapar både internet och externt. Jag kan inte annat än bli imponerad av individer och företag som arbetar på detta sätt och verkligen konstant fokuserar på att förfina och förbättra sina prestationer. Det är den inställningen som skiljer de verkliga proffsen från de som tror att det är proffs. 

Hur ska du göra för att få till utveckling av både individer och företaget? 

1. Vad gör ni bra redan idag? 

Lista ned allt som fungerar bra redan idag. Med allt menar jag allt. Ingen detalj är för liten och ingen process är för stor. Gör listan så komplett som det bara går. 

2. Vad fungerar mindre bra idag? 

Lista ned allt som fungerar OK redan idag. Fokusera på de saker som funkar men du är inte nöjd med hur det görs och du vet att det skulle kunna göras så mycket bättre. Gör även denna lista så komplett som det bara går. 

3. Vad fungerar inte alls idag? 

Lista ned allt som inte fungerar idag. Fokusera på processer, rutiner, policys, samarbeten, handlingsplaner, arbetsflöden, personalgrupper, mål, strategier, långsiktigt fokus vs. kortsiktiga aktiviteter, intern och extern kommunikation. Även denna lista ska givetvis vara komplett. 

Gör nu så här

Ta alla tre listorna och prioritera vad som måste göras. Vilka delar hänger ihop och hur hänger de ihop? Vart måste du/ni börja för att få det resultat ni vill? Behöver ni hjälp utifrån med att reda ut det hela eller har ni kompetensen internt? Fokusera både på processlösningar men även på de minsta av detaljer för det är ofta de små detaljerna som gör en stor skillnad i jakten på att optimera för att kunna presentera så bra som möjligt. Utveckling är att göra det som är bra ännu bättre och eliminera eller förändra det som inte är bra. 

Som alltid, kom ihåg att prestation och bra resultat har inget med stress och en strävan efter att springa snabbare att göra. Prestation handlar om att få chansen att vara så bra som möjligt varje dag istället för att lägga fokus på saker och uppgifter som stjäl din tid och energi. 

Stort lycka till och berätta gärna hur det går! 

-Michael