• 25 augusti, 2020

Tar ni hand om er personal?

Tar ni hand om er personal?

Tar ni hand om er personal? 1024 1024 Michael Alphov

Det är ingen direkt överraskning att rapporter nu kommer om att ett företags personal, fortsatt, är den viktigaste resursen och tillgången för alla företag. Senast en artikel i tidningen civilekonomen där professor Bino Catasus vid Stockholms universitet uttalar sig i ämnet.

Under det senaste kvartalet har jag märkt en stor skillnad på hur mina olika kunder förhåller sig till krisen som nu råder och framförallt, vad de gör och vad de inte gör för sin personal. Vissa ledare och organisationer har lutat sig tillbaka och ”accepterat” situationen som nu råder och vissa har analyserat, justerat och anpassad sin verksamhet och sitt fokus efter de förutsättningar som nu råder. En ganska markant skillnad i ledarstil skulle jag vilja påstå. Dessutom handlar det om att lyfta blicken som se framåt. Vilken verklighet som kommer att råda om tre månader, sex månader eller ett år vet ingen och din gissning är lika bra som min gissning. Det vi dock vet är att arbetslivet för tjänstemän har förändrats i grunden och, förmodligen, inte kommer att gå tillbaka till hur det var innan Coronapandemin slog till med full kraft.

För att fortsatt kunna säga att man har sin personal i fokus, under rådande distansarbete, och ser dem som sin viktigaste resurs behöver man som ledare och organisation fundera igenom hur man arbetar inom följande områden tänker jag:

  1. Hur ser deras arbetsmiljö ut hemma? Har alla möjlighet till en bra arbetssituation?
  2. Hur säkerställer vi att vår personal/medarbetare mår bra?
  3. Hur säkerställer vi att alla, verkligen alla, känner sig delaktiga när vi inte träffas som ”förut”?
  4. Vilket kontinuerligt stöd behöver medarbetarna ha av sina närmaste chefer för att må bra och prestera bra?
  5. Vilka förväntningar kan vi ha på varandra gällande kommunikation? Tänker på frågor som hur tillgängligheten ska vara på den interna chatten samt vilka återkopplingstid man man ”kräva” av sina kollegor gällande mail, chatt, telefon etc.?

Jag har säkert missat massor av andra viktiga frågor men detta är en bra start. Tipset är att involvera alla medarbetare i en workshop för att verkligen sätta de ramar och normer som behövs för att driva verksamheten som ni önskar. Mår alla bra så kommer alla att prestera bra då kraften kan läggas på rätt saker. Finns det saker som inte fungerar eller ”skaver” kommer fokus och energi riktas på att lösa problemet istället för uppgiften.

Dessutom kan det reda nu vara hög tid till att fundera igenom vad händer efter Corona.

  • Ska vi fortsatt arbeta mer på distans eller måste alla vara på kontoret igen?
  • Om vi ska tillbaka till kontoret, hur ska detta ske? Bara att köra som innan eller går det att förbättra, justera eller sluta med något?
  • Kan vi dra några lärdomar av krisen och hur vi hanterade det hela i vår verksamhet?

Hur tänker ni i er organisation?

-Michael