• 30 maj, 2022

After Action Review

After Action Review

After Action Review 1024 1024 Michael Alphov

After action reviews är ett utmärkt sätt att reflektera och utvärdera hur det gått inom olika projekt och uppdrag, men även för att utvärdera och utveckla samarbete och processer. AAR går helt enkelt ut på att man tillsammans i en grupp går igenom upplevelser och utfall i ett projekt eller under en viss period om man fokuserar på samarbete. Allt för att skapa en lärande process med fokus på utveckling. 

Vilket förhållningssätt bör man ha med sin after action review?

Innan vi startar gäller det dock att alla är överens om vad vi ska utvärdera. Var var egentligen målet/uppdraget? Vad var det som skulle hända. Utan tydlighet och samsyn blir det svårt att utvärdera. Hur ska man då göra får att lyckas med sin AAR? 

Till att börja med kan man säga att själva processen att genomföra en AAR är en process i sig. Aktivt deltagande från alla är viktigt och grunden är att rätt eller fel INTE finns när det kommer till tyckande. Allas åsikter och känslor blandat med de individuella upplevelserna är lika mycket värda och möjlighet till förbättring ska väga tyngre än att leta problem. Givetvis ska resultat och utfall vägas in som ”hårda” parametrar. 

Vilka frågor bör vara med i en after action review?

Vilka frågor som just ni bygger er AAR på är viktigt att enas runt men här kommer några exempel på delar som bör vara med. Hur går man praktiskt till väga? Skulle säga att det beror på gruppens storlek men ”laget runt” är alltid bra, eller bryta ned i smågrupper för att sedan att ta det som diskuterats med hela gruppen. 

#1 Vad förväntades hända? 
 • Vad var målet? 
 • Vad var tidsramen? 
 • Vilka aktiviteter var planerade? 
 • Fanns det några hinder som vi visste om i förväg? 
 • Hade vi koll på alla resurser som kunde behövas? 
 • Hur skulle vi stämma av, kommunicera och mötas under tiden vi arbetade tillsammans?
#2 Hur har det gått? 
 • Vad blev resultatet? 
 • Nådde vi målet/gjorde vi det vi sa vi skulle göra?
 • Har vi samsyn om resultatet? 
#3 Varför har det gått som det har gått?
 • Vad har gått bra och varför? 
 • Vad har gått mindre bra och varför? 
 • Har vi gjort allt vi kunnat för att nå det uppsatta målet? 
#4 Vad har vi lärt oss? 
 • Hur går vi vidare? 
 • Vad tar vi med oss till nästa gång? 
 • Är det något vi ska kommunicera till någon annan? 

Bonustipset är att köra en AAR på den AAR som nyss genomförts. Allt för att trimma och förbättra processen ytterligare! 

Lycka till!