• 20 september, 2019

Är du produktiv eller bara upptagen?

Är du produktiv eller bara upptagen?

Är du produktiv eller bara upptagen? 1024 1024 Michael Alphov

Är du ärlig mot dig själv när du utvärderar hur du arbetar? Jobbar du smart och är produktiv eller hamnar du i olika lägen där du är upptagen men du känner att det inte driver dig framåt alls? Givetvis är detta inte bra men vi kan säga så här; du är inte ensam….

Ofta, alltför ofta, träffar jag personer som hamnar med mera ”träffar” i den högra listan än den vänstra vilket bara leder till dåligt fokus, stress, en känsla av otillräcklighet samt dålig förståelse för varför olika saker ska göras och det är inte okej.

Vill du ha skillnad måste du göra skillnad

Ni som hängde med i #40dagarsutmaningen i somras känner igen bilden och uppgiften jag gav er då är densamma som nu:

Läs igenom de båda spalterna, produktiva personer och upptagna personer,  och ringa in vart just du hamnar. Blir det ett antal ringar i den högra listan är nästa steg att DU gör en aktivitetsplan för vad du behöver göra för att ta dig till vänster i listan. Glöm inte att satta en deadline för när allt ska vara klart annars kan du hamna i en situation där du ska göra allt sen…

Nu kör vi mot en skönare arbetsdag där fokus blir att vara produktiv och göra rätt saker och inte ”upptagen”! 

-Michael