• 27 februari, 2023

1-1 samtalet är medarbetarens bästa vän (och chefens)

1-1 samtalet är medarbetarens bästa vän (och chefens)

1-1 samtalet är medarbetarens bästa vän (och chefens) 1024 1024 Michael Alphov

De stora skillnaderna på ett medarbetarsamtal och 1-1 samtal är frekvensen samt innehållet. Där ett medarbetarsamtal genomförs en gång per år så sker 1-1 samt mer frekvent. För att ytterligare förtydliga skillnaden så innehåller ett professionellt medarbetarsamtal en tillbakablick på det gångna året:  Vad var planen för året? hur har det gått? Varför har det gått som det gått? Har du gjort allt du kunnat? Har du fått den utveckling du velat? Har du fått den hjälp du behövt? Dessutom så tittar man självklart framåt då nya mål och  kompetensutvecklingsplaner sätts upp för det kommande året. 1-1 samtalens fokus ligger däremot mer på ”(väl)mående, slit och prestation”. Allt för att hjälpa medarbetarna att få det så bra som möjligt,

Det praktiska som behöver bara på plats för att lyckas med sina 1-1 samtal med de ”rapporterande” medarbetarna är:
📅 HUR OFTA?  Varje vecka alt. var 14:e dag alt. var 3:e vecka (Regelbundet)
HUR LÄNGE? Max 20 min 
📍 VART SKA MAN TRÄFFAS? Informell och ostörd miljö alt. walk and talk. Ej på chefens kontor. 
🙋🏼‍♂️🙋🏻‍♀️ VEM BOKAR SAMTALET? Chefen 
🗒 ANTECKNINGAR?  Inget protokoll behövs. Skriv ned det som behöver skrivas ned för att inte glömma samt för att följa upp (stödanteckningar)
Vad ska man då prata om under själva 1-1 samtalet?

Fokus ska vara på välmående, slit och prestation. Inte bara på resultat och siffror. 

Försök att ha en stående agenda för att skapa igenkänning och trygghet men var flexibel och lyhörd på medarbetarens behov vid varje tillfälle. Ett bra och självklart tips är att  låta medarbetaren vara med och bestämma upplägget men ett utkast till agenda kan vara: 

  1. Hur mår du? 
  2. Hur har det gått sedan sist? Ej för mycket aktivitetsfokus utan mer fokus på arbetssituationen
  3. Något speciellt du vill ta upp? 
  4. Vad är din plan tills nästa möte? Vad ska du utveckla? Styr gärna mot utvecklingsmålet för året. 
  5. Vad behöver du av mig/oss (chefen och organisationen) för att lyckas?

OBS! Vanliga fällor är att samtalet handlar om chefen, eller om andra kollegor, eller om chefens åsikter, eller bara blir en avrapportering gällande siffror och fakta. Våga prata på riktigt om riktiga saker och glöm aldrig att det är medarbetarens samtal.

En sista uppmaning till alla er chefer därute som funderar om detta med 1-1 kan vara något är:  

Vill du skapa bättre relationer, en bättre arbetsmiljö, en ökad arbetsglädje samt få nöjdare medarbetare så är 1-1 samtalen ett fantastiskt ”verktyg”. Du har, helt enkelt, inte tid att inte ha tid att hålla dina coachande 1-1 samtal. 

Lycka till! 

-Michael