• 29 maj, 2020

Är man alltid tillgänglig när man jobbar hemma?

Är man alltid tillgänglig när man jobbar hemma?

Är man alltid tillgänglig när man jobbar hemma? 1024 1024 Michael Alphov

Nya tider, läs Coronatider, har inneburit helt nya arbetssätt för många. Personalen är mer tillgänglig och organisationer som aldrig funderat på att arbeta någon annanstans än på kontoret hart nu börjat göra detta. Teams och Zoom används mer än någonsin och det verkar, enligt mina kunder, och alla rapporter man läser fungera väldigt bra. En kris innebär att det inte finns tid att vänta. Vi kan inte göra saker sen. Vi kan inte börja med Teams sen. Det går inte att säga att man inte vill och kan utan det är bara att lösa uppgiften. Allt detta är oftast bra då det ”inbyggda” motståndet i många organisationer helt suddats ut och det konstiga är att man tidigare inte ens reflekterat över att det finns ett motstånd. Man har bara accepterat att det är den företagskultur vi har.

Trots alla fina ”succestories” gällande hur man ställt om till ett mer flexibelt arbetssätt upplever jag att  många som nu numera arbetar hemma tycker att det är svårt med avgränsningar och förväntningar. Det handlar allt som oftast om hur man tror att man ska vara tillgänglig och det behöver vi reda ut. Eller rättare sagt, det behöver ni reda ut. De två huvudfrågor som är viktiga när det kommer till tillgänglighet är:

Vilken krav på svarstid har vi internt?

Senast igår pratade jag med en kvinna som tyckte att det var jobbigt när hon inte svarade på ”spontana” teamssamtal eller mail direkt. Till saken hör också att det hade smugit sig in en jargong på deras firma som kunde ge uttryck som ”jag ringde dig på teams förut men du svarade inte, jobbar du inte idag?”

Lösningen är att reda hur snabbt man behöver svara alt. återkoppla internet oavsett om det handlar om mail, chatt, samtal eller spontana teamsmöten. Allt för att alla ska ha samma bild och uppfattning.

När ska man vara tillgänglig för sina kollegor?

I kombination med svarstidsutmaningen ovan så bör alla organisationer gemensamt bestämma ramarna för när det är fokustid för medarbetarna alternativt ”öppen dörr” som gäller. Det jag menar är att, exempelvis, bestämma internt att vi undviker att ”störa” varandra genom samtal, interna möten, chattmeddelandden etc. innan 09.30 och efter 14.30. (Ta inte dessa klockslag bokstavligen utan de är bara exempel). Detta skulle innebära att alla medarbetare har fokustid innan 09.30 och efter 14.30 och ges på sätt möjligheten att arbeta med deras svåra och viktiga uppgifter med stort fokus. Under tiden mellan 09.30-14.30 ligger alla interna möten samt man är också tillgänglig på telefon, teams, chatt osv. Detta innebära att alla har samma bild och förväntningarna på svarstid och tillgänglighet blir desamma. 

Vinsten kommer bli en enhetlig bild internt, mer fokustid, mer tillgänglig tid på samma tider, samt rätt förväntningar på varandra för ett proffsigare och mer balanserat samarbete!

Lycka till!

-Michael