Posts Tagged :

Teams

Motverka zoomtrötthet genom automatiska pauser 1024 1024 Michael Alphov

Motverka zoomtrötthet genom automatiska pauser

Kvinnor upplever i högre grad än män så kallad ”zoomtrötthet”. Det visar den första storskaliga studien som har analyserat effekten av videomöten. Forskarna bakom studien efterlyser åtgärder från arbetsgivare för…

read more
Tröttar alla digitala möten ut dig? 1024 1024 Michael Alphov

Tröttar alla digitala möten ut dig?

Omställningen för många organisationer till digitala möten, hemarbete och bättre utnyttjande av Teams och Slack har gått oerhört bra. Det som jag nu får feedback på hos mina kunder är…

read more
Är man alltid tillgänglig när man jobbar hemma? 1024 1024 Michael Alphov

Är man alltid tillgänglig när man jobbar hemma?

Nya tider, läs Coronatider, har inneburit helt nya arbetssätt för många. Personalen är mer tillgänglig och organisationer som aldrig funderat på att arbeta någon annanstans än på kontoret hart nu…

read more