• 17 april, 2023

7 vanliga tidstjuvar och hur du undviker dem

7 vanliga tidstjuvar och hur du undviker dem

7 vanliga tidstjuvar och hur du undviker dem 1024 1024 Michael Alphov

Att känna att tiden rinner iväg och inte hinna med allt som man behöver göra kan vara en stressig upplevelse. Men ofta handlar det inte om att det finns för lite tid, utan om att tiden inte används effektivt. Att varken ditt fokus eller att dina vanor inte är vad de borde vara men vet du vad? Allt detta går det att  göra något åt det genom ett ändrat beteende och mindset. Du har verkligen alla möjligheter att göra skillnad! 

Nedan finns sju vanliga tidstjuvar som kan stjäla din tid och samt, givetvis, tips på hur du kan undvika dem!

#1 Du spendera för mycket tid på sociala medier och med att ”scrolla” på din mobiltelefoner

Sociala medier och mobiltelefoner kan vara stora tidstjuvar. Det kan vara lätt att fastna i en oändlig scrollning eller att ständigt kolla mobilen för nya meddelanden. Försök att minska tiden du spenderar på sociala medier och lägg undan mobilen under vissa perioder av dagen. Disciplin är nyckeln för att stå emot algoritmerna som alla sociala median bygger på.

#2 Du har inga bra arbetsrutiner

Om du inte har en tydlig plan för vad du behöver göra och när du behöver göra det kan det lätt bli en tidstjuv. Försök att skapa en tydlig arbetsplan och strukturera din dag för att undvika att tiden rinner iväg. Läs gärna respekterar du din egen tid

#3 Du blir avbruten av dina kollegor

”Störande” kollegor kan vara en stor tidstjuv på arbetsplatsen. Försök att skapa en produktiv arbetsmiljö genom att prata om förväntningar på hur ni ska jobba. Att ha en samsyn på, exempelvis, under tider nu undviker att avbryta varandra kommer att underlätta något oerhört.

#4 Du planerar FÖR mycket

Att spendera för mycket tid på att planera kan också bli en tidstjuv. Försök att hitta en balans mellan att planera i förväg och att vara flexibel nog att anpassa sig efter förändringar som kan uppstå. Planera och gör gärna din veckoavstämning varje fredag också. Du kan också ladda hem en mall för veckoavstämning här

#5 Du multitaskar och tror det är effektivt…

Att göra för många saker samtidigt kan göra det svårt att fokusera och kan göra att tiden går åt att hoppa mellan olika uppgifter. Försök att fokusera på EN uppgift i taget och avsätta tid för att slutföra den innan du går vidare till nästa

#6 Du spenderar för mycket tid i onödiga möten

Möten är givetvis viktiga för att hålla rätt personer informerade och för att driva samarbeten framåt, men de kan också vara en stor tidstjuv om de saknar syfte och- eller mål. Försök att helt undvika möten som saknar de båda och samt som saknar en tydlig agenda. Om det finns både syfte, mål och agenda och du ändå könen att det inte är relevanta för ditt arbete är det givetvis helt ok att tacka nej. Det går att tacka nej till möten, tro det eller ej 🙂 Läs gärna därför ska alla möten ha ett syfte och minst ett mål 

#7 Du lägger för mycket tid på onödig kommunikation

Att spendera för mycket tid på att läsa och besvara e-postmeddelanden, chattmeddelanden via teams eller slack eller andra kanaler kan vara en tidstjuv. Försök att sätta tider på dagen för att hantera din e-post och din chatt och som vanligt, fatta beslut om nästa åtgärd innan du går vidare till nästa mail, chatt etc. Ett annat tips är att stänga av alla signaler för nya meddelanden så du verkligen kan ge dig själv chansen att vara så fokuserad som du vill och kan. Många människor har idag fullt upp med att ha fullt upp att parera och hantera allt som händer runt dem.

Sammanfattningsvis är det självklart väldigt viktigt att vara medveten om sina egna vanliga tidstjuvar för att undvika att tiden rinner iväg. Du behöver identifiera vilka de är och sedan göra en bra plan som leder till konkret handling för att minska desamma och alla helst, jobba bort dem helt.

Nu kör vi!