Effektiva team med IPU Talent Insight®

Olika personprofiler är en tillgång i Effektiva team

Starka, trygga och effektiva team skapas genom att förståelsen för hur olika roller kräver olika färdigheter och personprofiler. Det är sedan när dessa sammanförs till en helhet som det blir framgångsrikt. Gruppens samarbete blir enklare, roligare, snabbare, mer utvecklande och verksamhetens mål kommer att ha en större sannolikhet att uppnås.

Vad kan du förvänta dig som deltagare i utbildningen "Effektiva Team"?

Det övergripande målet med träningen Effektiva Team är att skapa en bättre förståelse för att ditt eget beteende också påverkar andras beteenden och möjlighet att nå framgång. Detsamma gäller så klart även det omvända; få en bättre förståelse för hur andras beteenden påverkar ditt eget beteende och din möjlighet till framgång.

Så här går det till

 1. Målet med att genomföra utbildningen Effektiva Team bestäms gemensamt.
 2. Alla deltagarna genomför en IPU Talent Insight® på webben.
 3. Alla deltagare får 60 min individuell återkoppling av sin egen IPU Talent Insight®.
 4. Utbildningstillfälle 1 (heldag): Under denna utbildningsdag fokuserar vi på att gå igenom gruppens sammansättning baserat på de olika profiler som gruppen består av. Vi lär oss också mer om de olika profiler som finns. Hur fattar olika profiler beslut? Vad är viktigt i kommunikationen med olika profiler? Vad är skillnaden på att vara introvert och extrovert?
 5. Utbildningstillfälle 2 (halvdag): Denna dag pratar vi effektiv kommunikation, FIRO, struktur vs. kultur, effektiv delegering för ett bra samarbete, konfliktstilar, konflikthantering samt varför man ska fokusera mera på feedforward än feedback för att ta gruppen dit man vill och önskar.

Under utbildningsdagarna kommer teori i grupp varvas med workshops.

Steg 3 och 4 genomförs med 3-4 veckors mellanrum. Allt praktiskt arbete under utbildningsdagarna är direkt kopplat till verksamheten.

Vad är IPU Talent Insights®?

IPU Talent Insights® är en kombinationsrapport med ett helt nytt avsnitt som beskriver deltagaren med utgångspunkt från beteende OCH drivkrafter och som utgår från varje enskild individs unika kombination. Exempel på delar i den rapport som ligger till grund för den personliga återkopplingen är: nycklar till motivation, vilket värde just din profil har för organisationen, vilka är dina unika drivkrafter?, tips för att du ska kunna kommunicera mer framgångsrikt med olika profiltyper, vad som motiverar dig samt områden som kan utvecklas och förbättras för att deltagarna ska kunna ta nästa steg i sin personliga utveckling.

Fakta

60min återkoppling av IPU Talent Insight® + 1 + 1/2 dag

Enligt överenskommelse

Teori, workshops & individuell coaching

Ni bestämmer

39000 kr per grupp + 3850 per IPU Talent Insight® exklusive moms. Eventuella rese-/boendekostnader för konsulten tillkommer.

Vad tycker deltagarna?

”Supply Chains ledningsgrupp har valt att jobba med Michael Alphov, dels för att utveckla effektiviteten inom vårt team, dels för att skapa ännu bättre förutsättningar för verksamheten. Vi valde Michael för att han har ett unikt sätt att anpassa upplägget till våra behov och en förmåga att leda arbetet till konkreta resultat.

Jag upplever att han har hjälp oss att bli ett effektivare team och att skapa samsyn på hur vi kan få en effektivare verksamhet. Plus att vi fått med oss ett antal smarta verktyg för att jobba vidare med både strukturella och kulturella frågor på ett effektivt och resultatinriktat sätt.”

Adam Hedström, Valmet AB

Som deltagare i utbildningen "Effektiva Team" kommer du att:

 • Få individuell återkoppling av din egen IPU Talent Insight®
 • Lära dig mer om ditt eget beteende och hur du påverkar andra och hur andra påverkar och uppfattar dig och ditt beteende
 • Få en genomgång av olika personlighetstyper, dess olika styrkor och skillnader
 • Få en förståelse för hur er grupp är sammansatt. Vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter finns för just er grupp?
 • Lära dig skillnaden på att kommunicera med olika profiler för att få fram ditt budskap på bästa sätt
 • Få verktyg för en mer effektiv och framgångsrik kommunikation
 • Lära dig mer om grupputveckling och FIRO-modellen
 • Lära dig mer om feedforward och feedback
 • Få verktyg för att bli bättre på att ge och ta emot feedback
 • Lära dig mer om vilka konfliktstilar som finns samt hur framgångsrik konflikthantering fungerar
 • Få bättre förståelse för skillnaden mellan kultur och struktur i en organisation och varför båda delarna måste fungera för att skapa framgångsrika team
 • Genomföra en workshop för att påbörja arbetet med att skapa en gemensam teamkultur

Vem passar utbildningen för?

Träningen Effektiva Teams form passar alla tjänstemän, oavsett befattningar då samarbete, kommunikation och feeback är viktiga hörnstenar i alla tjänstemäns vardag. Kunderna, som redan idag genomför träningen i effektiva team, är en blandning av stora börsnoterade koncerner, privata bolag och offentliga/kommunala/statliga verksamheter. Givetvis kan träningen genomföras både på svenska och engelska.