• 26 mars, 2024

GRIT – vi behöver mer GRIT!

grit-en-start-tjej-med-grit-atityd-och-styrka

GRIT – vi behöver mer GRIT!

GRIT – vi behöver mer GRIT! 1000 1000 Michael Alphov

GRIT är ett begrepp som fått ökad uppmärksamhet inom psykologi och personlig utveckling de senaste åren. GRIT tar avstamp i en persons förmåga att uthärda motgångar, hålla fast vid långsiktiga mål och fortsätta arbeta hårt trots hinder och svårigheter. Angela Duckworth, en ledande psykolog inom området, definierade GRIT som ”passion och uthållighet för långsiktiga mål”.

Kollar vi på bakgrunden till begreppet GRIT så kan det spåras till forskning inom områden som prestation, motivation och personlighetspsykologi. Det har visat sig att en persons förmåga att hantera utmaningar och motgångar är en bättre indikator på framgång än traditionella mått på intelligens eller talang.

Men vad innebär det att ha GRIT och vad utmärker personer med GRIT?

De har en tydlig vision och tydliga mål: Personer med GRIT har en klar uppfattning om vad de vill uppnå och är beredda att arbeta hårt för att nå sina mål, även när det är svårt eller tar lång tid

De är uthålliga: De ger inte upp vid första motgången utan fortsätter att arbeta mot sina mål även när det är svårt eller trögt

De har passion och engagemang: GRIT handlar också om att ha en stark passion för det man gör och att vara engagerad i sitt arbete eller sina mål

De hanterar misslyckanden och motgångar på ett konstruktivt sätt: Istället för att deppa ihop av  motgångar ser personer med GRIT dem som tillfällen att lära sig och växa. Utveckling helt enkelt.

De har självdisciplin: Att ha GRIT innebär att kunna hålla fast vid rutiner och göra det som behövs göras även när motivationen sviker.

Gott så långt men den enda relevanta frågan borde väl vara – vad kan vi göra för att få in mer GRIT i våra liv?

Vi kan vara bättre på att sätta långsiktiga mål och arbeta mot dem: Definiera tydliga och realistiska långsiktiga mål inom de områden du vill utvecklas. Det kana vara din karriär och-/eller din personliga utveckling. Bryt ner målen i hanterar aktiviteter och arbeta konsekvent med dem varje dag. Ja, varje dag!

Vi kan utmana oss själva: Sök efter nya utmaningar och möjligheter att växa, även om det innebär att lämna det trygga komfortzonen. Det kan vara att ta på dig projekt som ligger utanför din expertis eller att ta på dig mer ansvar.

Vi behöver utveckla en positiv attityd för att hantera motgångar: Istället för att se motgångar som hinder, se dem som möjligheter att lära och växa. Floskelaktigt kanske MEN det fungerar.  Reflektera över vad du kan ta med dig från varje motgång och gör inte samma misstag två gånger utan lär dig av första gången.

Vi behöver träna på självdisciplin: Skapa tydliga rutiner och strukturer för ditt arbete och ditt liv utanför arbetet. Håll dig till dem även när det är svårt, jobbigt och när du är trött. Var konsekvent i ditt sätt att agera. Det kommer ta dig framåt sakta men säkert.

Till sist…

GRIT handlar också om att få utlopp för sin passion. Vad ser det som verkligen inspirerar och motiverar dig, både i arbetslivet och privatlivet? Hur kan du få in mer av det i ditt liv?

Nu kör vi!

-Michael