• 27 februari, 2022

Fokuskvartal

Fokuskvartal

Fokuskvartal 1024 1024 Michael Alphov

Förhoppningsvis är alla dina mål på plats för 2022 och förmodligen har du både stora saker som spänner över hela året blandat med ”mindre” mål som är enklare att nå. Mixen av ”korta och långa” mål gör att det ibland kan vara svårt att veta vad man ska fokusera på och när under året för att lyckas. Effekten kan bli att vissa av målen glöms bort eller prioriteras ned för att de ska man ju ”börja med sen” när man är klar med det andra man redan påbörjat vilket sällan är fungerande metod.

Lösningen heter fokuskvartal

Gör helt enkelt så här: 

  1. Plocka fram dokumentet där du har dina mål nedskriva
  2. Gå igenom listan och dela in målen i mål i två olika delar: 1) De mål som löper över hela året 2) De mål som kan ha ett annat slutdatum än den 31/12
  3. Placera sedan ut de mål som kan ha ett annat slutdatum fördelat på årets fyra kvartal med hänsyn tagen till hur mycket tid du har till förfogande baserat på alla dina andra åtaganden, ledigheter etc. Givetvis passar du samtidigt på att ändra också start och slutdatum för dina mål och dina fokuskvartal är nu på plats. Detta innebär att du lättare kan fokusera på dina årsmål tillsammans med innevarande kvartals mål. Allt för att verkligen göra det du planerat att göra. Det blir även ett annat lugn om du vet när du ska ha fokus på vad.

Vad blir vinsten? 

Allt ska inte göras på en och samma gång. Allt kan inte göras på en och samma gång utan det gäller att varna smart för att ta allt man vill i mål. Just fokuskvartal är något jag själv arbetat med i massor av år och det har verkligen gjort skillnad för mig så jag både tror och hoppas att det kan hjälpa även dig. Koppla sedan på ett tydligt ”varför” i alla dina mål tillsammans med en smart och specifik lista med aktiviteter som du ska göra för att lyckas nå ditt mål så ökar chansen avsevärt för att du ska lyckas med det du vill och önskar!

Fokuskvartal, bra grejer!