• 25 februari, 2024

Bli en mästare på att ge feedback

Bli en mästare på att ge feedback

Bli en mästare på att ge feedback 1000 1000 Michael Alphov

I detta avsnitt kallat, ”bli en mästare på att ge feedback”, tar vi dig med på en resa för att förfina konsten att framgångsrikt hantera feedbacksamtal. Grejen är ju att många personer tror sig vara riktigt vassa på att ge feedback men är det verkligen så?

För att göra det hela på ett strukturerat sätt har vi delat upp avsnittet i vad som kan behöva göras innan, under och efter ett feedbacksamtal för att få det utfall du önskar. Vi kommer att gå igenom delar som att inte ha förutfattade åsikter innan du faktiskt tagit reda på vad som hänt och att du måste vara förberedd på olika scenarior under ditt samtal. Vidare går vi igenom all struktur som exempelvis platsen för samtalet, syfte, mål och agenda. Empati, att lyssna in och att ha fokus på det samtalet ska handla om är tre viktiga hörnstenar och även detta går vi igenom . Allt för att säkerställa långsiktig effekt och kontinuerlig förbättring.

Dessutom tipsar vi om hur man följer upp, uppmuntrar självreflektion och skapar en feedbackkultur som främjar tillväxt och samarbete. Väljer du att följa våra tips kommer du inte bara att bli en mästare på att ge feedback, utan också bygga starkare och mer givande relationer både på arbetsplatsen och i personliga sammanhang.

Podden finns som alltid där poddar finns och exempelvis Spotify

Trevligt lyssnande!