• 26 oktober, 2023

4 tips för bättre kommunikation som ledare

4 tips för bättre kommunikation som ledare

4 tips för bättre kommunikation som ledare 1024 1024 Michael Alphov

Att behärska konsten att kommunicera effektivt är en nyckelkompetens som inte bara gynnar ditt professionella liv, utan också dina personliga relationer. Genom att förbättra förmågan att kommunicera kan du skapa starkare och bättre relationer, bygga förtroende och inspirera andra omkring dig.

Här kommer därför fyra enkla och fungerande tips för att hjälpa dig att kommunicera bättre:

Lyssna aktivt:

Äkta kommunikation börjar med att vara en uppmärksam lyssnare. Visa intresse för vad den andra personen säger genom ögonkontakt och nickar. Låt dem prata färdigt innan du formulerar ditt svar och lyssna för att kunna att förstå och inte enbart för att kunna svara….

Var tydlig och koncis

Klara, tydliga budskap minimerar risken för missförstånd så försök att uttrycka dina tankar och idéer klart och kortfattat. Använd med fördel ett enkelt och begriplig språk, undvik jargong och tekniska termer om de inte är nödvändiga eller tillför något i sammanhanget.

Träna på att tyda icke-verbal kommunikation

Kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester spelar en viktig roll i kommunikationen.  Var medveten om ditt eget kroppsspråk och se till att det överensstämmer med dina ord. En öppen och vänlig hållning skapar en positiv atmosfär och ett smart tips är att leta efter signaler i dina kollegors kroppsspråk och som någon klok person sa en gång – du läcker vad du tänker och där är just kroppsspråk en viktig bit.

Var öppen för feedback

Att vara mottaglig för konstruktiv feedback är en nyckel till personlig utveckling. Visa tacksamhet för feedback. Fråga efter feedback och tacka för feedback. Feedback ska alltid ges med ett bra och gott syfte oavsett om det handlar om förstärkning av bra beteenden eller korrigering av andra beteenden.

Lycka till!