• 5 december, 2022

Använd NÖHRA för att rensa bort allt som inte tillför värde

Använd NÖHRA för att rensa bort allt som inte tillför värde

Använd NÖHRA för att rensa bort allt som inte tillför värde 1024 1024 Michael Alphov

Rensa bort, skala ned, kasta, delegera, ta bort, gör om, förfina och förbättra är något som alltid kommer att kännas bättre efteråt än under tiden som det genomförs. För en del personer är detta en extra utmaning men före en del, som undertecknad, är det tvärtom. Jag älskar att ”kasta” och förkasta saker för att förenkla och förfina. Kanske för mycket ibland så balansgången kan vara hårfin. Personligen tycker att, exempelvis. för många fysiska saker, i de flesta, sammanhang bara finns där oanvända och det är precis lika i jobbet som i privatlivet. 

Vi närmar oss snart julledigheten och för de flesta av er som läser detta brev är denna tidpunkt ett kanonläge att verkligen fundera på hur man vill ha det för att sedan skapa förutsättningar för att man får det som man vill ha det. 

Var ska man då börja? 

En skön och fungerande modell som är väldigt användbar i sammanhanget är NÖHRAmodellen och den innebär följande: 

Nuläge: hur har du det idag? Vad är sin nuvarande situation och var här så detaljerad som du kan. Både med vad som är bra och vad som inte är bra. 

Önskat läge: Hur vill du ha det? Var är målet? Var är värde för dig? Vad är värde för organisationen? Vad vill du känna när läget är uppnått? 

Hinder: Vad hindrar dig från att gå från nuläge till det önskade läget? Vilka utmaningar har du? Vilka utmaningar finns i organisationen? Vilka utmaningar finns i omvärlden? 

Resurser: Vilka resurser har du? Vilka resurser finns i organisationer? Vilka resurser behöver du? 

Aktiviteter: En klassisk handlingsplan behövs! Bryt ned och prioritera dina aktiviteter för att sedan planera när allt ska genomföras för att du ska nå det önskade läget

Du behöver, helt enkelt, bestämma vad som behöver justeras och förändras för att saker ska utvecklas och förbättras.

  • Ska du sluta göra saker?
  • Ska du börja att göra saker?
  • Ska du delegera saker?

För att göra det hela mer konkret kan det, exempelvis, vara saker som hur du ska ha strukturen på dina mappar i mailen?, Hur ska du hantera alla inkommande mail, Hur ska du spara alla fysiska dokument på jobbet, Hur ska du spara alla ”viktiga” papper hemma, Hur ska du arbeta, i stort, med din prioritering och din planering?, Har du några mål det kommande året?, Har du några långsiktiga må?l, Hur vill du må på riktigt? Vill du bygga en altan kommande sommar?, Ska du ändra komma i bättre fysisk form men anser inte att du har tid? Vad ska du ta bort för att ha tid?

Du ser, listan med frågor kan göras hur lång som helst men DU måste börja någonstans och varför inte med en NÖHRA om hur du vill ha det och hur du vill må i ”stort”.        

Det är ju så att massor av saker sker och görs dagligen och du har massor av vanor och beteenden. En del bra och en del dåliga men de finns där och den enda som kan ta ansvaret för att göra skillnad är du själv. Det bästa tanken att tänka när det känns omöjligt med förändringen är att det faktiskt är du som kommer får den största belöningen när du nått ditt önskade läge. Det är värde om något anser jag. 

Nu kör vi och du, NÖHRA passar även som modell på massor av andra ställen och sammanhang!

-Michael