• 10 maj, 2019

5 steg för framgång

5 steg för framgång

5 steg för framgång 1024 1024 Michael Alphov

”Vad är ditt bästa effektivitetstips för framgång” sa kvinnan mitt emot mig med en barsk ton. Förmodligen lät det hårdare än vad som var menat men jag insåg snabbt att här är det inget långt ”politikersvar” som är aktuellt utan här gäller ett kort och kärnfullt svar. 

Mindre än två sekunder senare upprepar hon frågan igen och jag som tycker att jag brukar vara snabb i mina svar var plötsligt, i kvinnans ögon, oerhört långsam….

Mitt svar var samma svar som jag alltid brukar att ge när effektivitet ska ”trattas” ned till sin verkliga kärna och det är att allt handlar om dig, dina val och ditt beteende där följande fem steg är centrala: 

 

#1 Mål  – svarar på frågar VART du är på väg. Utan en tydlig riktning spelar det ingen roll hur fort du springer. Det kommer snarare bli stress än framgång.  

#2 Prioritering – Svarar på frågan VAD dvs. vad du/ni måste göra för att komma fram till målet. Vad ske göras helt enkelt och i vilken ordning.

#Planera  – Svarar på frågan VEM och NÄR? Rätt person gör rätt saker vid rätt tillfälle och i rätt ordning som jag sa ovan. Enkelt och logiskt. 

#Agera – Metodiskt, fokuserat och strukturerat arbete är det som gäller. Allt givetvis med en stor portion motivation och arbetsglädje som, förhoppningsvis, steg 1-3 bidrar med! 

#5 Utvärdera & utveckla – Bra kan altid bli bättre. Smarta lösningar kan alltid bli smartare. Slöseri kan och ska minimeras så mycket det går och ledordet bör vara förenkla. Alltid förenkla. 

”Det låter så lätt” var kvinnans nästa kommentar och jag håller helt och hållet med. I teorin är det mesta enkelt och även detta men det är ibland svårare i det vi kallar verkligheten. Eller är det det? Borde det vara det eller krånglar vi till saker i onödan? 

Vi kan ta ett exempel gällande ett av stegan ovan för att förtydliga

Ta en sådan sak som prioriteringar. Alla som varit stressade någon gång och påtalat detta har ofta fått svaret att det bara är att prioritera bättre…

Följdfrågan till en en sådan kommentar borde vara VAD är det som jag ska prioritera? Vad ska jag ta bort? Vad ska jag göra först? Vad ska jag göra sen? Ofta när dessa följdfrågor ställs kommer inget bra svar då man inte vet vad som är viktigt på riktigt = man har inte koll på steg #1 Mål (en) och då går det inte heller att prioritera. Allt kan då vara viktigt eller så är inget viktigt och framförallt, det blir en oerhört subjektiv bedömning som görs olika av alla inblandade.

Jag tror ni fattar min poäng och även kvinnan, med den ”skarpa” frågan, gjorde det med följden att hon var ännu mer frustrerat än innan vi startade vår konversation. 

Varför? Hon ansåg att varken hon eller hennes organisation hade koll på vart de skulle ”springa” med följden att alla springer åt alla håll med olika prioriteringar som följd vilket lett till ett läge med sämre samarbete, arbetsglädje och fokus blivit vardag för dem. Framgång var det sista ordet som användes internt. 

Slutsummeringen blir att vi alla tillsammans har ett ansvar för att vi börjar med steg #1 innan vi tar #2 osv. Uppmaningen är att ta listan ovan och gå igenom steg för steg för att verkligen säkerställa att ni har koll på vad som gäller och ska gälla hos er.

Nu kör vi!