• 20 oktober, 2017

Veckoavstämning bör innehålla utvärdering för utveckling

Veckoavstämning bör innehålla utvärdering för utveckling

Veckoavstämning bör innehålla utvärdering för utveckling 1024 1024 Michael Alphov

Sista arbetsdagen i veckan anser jag ska innehålla en bokning i din kalender som du kallar veckoavstämning. Just veckoavstämning kommer innebära stora vinster och fördelar i din strävan efter att arbeta smart och effektivt. Den kommer ge dig ett lugn och en överblick över din egen situation och den kommer hjälpa dig att fatta smarta beslut om vad du måste göra och när du måste göra samma uppgifter.

Jag har tidigare skrivit om ”veckoavstämning ger dig chansen att ta helg på riktigt” där jag pratar om vikten att stänga veckan samt att se framåt. Självklart gäller detta fortfarande men jag skulle vilja addera ytterligare en dimension och det är reflektion och utvärdering för att det ska leda till utveckling och förbättring.

Under din veckoavstämning bör du ställa dig följande frågor:

VAD har jag gjort bra under veckan?

Utgå från dina mål, din prioritering din plan för veckan – fungerande det eller har du tvingats ändra saker? Hann du med alla du hade tänkt etc.

VAD kunde jag gjort bättre under veckan?

Utgå från samma frågeställning som i frågan ovan. Fokusera på vad du ska göra för skillnad redan kommande vecka. 

HUR ska jag göra för att förändra det som behövs för att utvecklas redan kommande vecka?

Kan jag lösa det själv? Behöver jag ha hjälp av någon annan? När ska jag göra de justeringar som behövs?

Detta är tre enkla men oerhört kraftfulla frågor som kommer innebära ett kontinuerligt förbättringsarbete gällande din egen prestation genom ett förbättrat arbetssätt. Det kommer in sin tur leda till att mer blir gjort av rätt saker vilket leder dig snabbare till dina mål!

Varför inte testa redan idag när du gör din veckoavstämning?

Ha en produktiv dag!

-Michael