• 30 januari, 2023

Några clowner runt dig?

Några clowner runt dig?

Några clowner runt dig? 1024 1024 Michael Alphov

Du ser saker som inte fungerar i ditt team men du väljer att inte göra något. Det ordnar nog till sig tänker du.

Du ser beteenden runt dig som inte är positiva och värdeskapande men du väljer att inte göra något. Det är ju så han/hon är tänker du.

…konsekvensen blir förmodligen att du, tillsammans med dina kollegor, lägger massor av tid på att diskutera andra och ”annat” som inte driver saker och ting åt rätt håll. Clowneriet fortsätter, slöseriet fortsätter och du fortsätter att spela med genom att inte ifrågasätta eller ge feedback på det som inte fungerar.

Varför kan man undra men framförallt, vad ska du göra för att inte fortsätta köpa biljett till ”cirkusen” dag efter dag? Hur ska ditt/ert team bli mer välfungerande?