• 8 maj, 2023

Leta inte efter fel utan leta efter en lösning

Leta inte efter fel utan leta efter en lösning

Leta inte efter fel utan leta efter en lösning 1024 1024 Michael Alphov

Henry Fords citat – ”Letar du efter fel, kommer du hitta dem”. Om du letar du efter lösningar, kommer du hitta dem också  är en bra påminnelse om att fokusera på att hitta lösningar istället för att fastna i alla  problem som dyker upp för problem kommer dyka upp. Var så säker. I den här texten tittar vi närmare på det klassiska citatet och att det är ytterst relevant i dagens (stressade) arbetsmiljö.

Att fokusera på lösningar leder till allmän positiv inställning

Att leta efter lösningar är en vald positiv inställning som kräver att man tror på sin förmåga att hitta lösningar och tar ansvar för att göra det. Genom att fokusera på att hitta lösningar istället för att fastna i problemen kan man öppna upp för nya möjligheter och kreativa lösningar. Detta kan leda till en ökad självkänsla och självförtroende, vilket skapar en positiv feedback-loop där man blir mer benägen att hitta lösningar i framtiden när ny situationer uppstår.

Henry Fords mindset ger en ökad produktivitet och minskade kostander

Henry Ford är känd för sitt arbete med att effektivisera tillverkningsprocessen och öka produktiviteten. Genom att fokusera på att hitta lösningar kunde han identifiera och lösa problem i produktionsprocessen på ett effektivt sätt, vilket resulterade i ökad produktivitet och minskade kostnader.

Henry Fords citat är fortfarande relevant och användbart i dagens arbetsmiljö

I dagens (stressiga) arbetsmiljö är det lätt att fastna i problemen och bli överväldigad av utmaningar och hinder som ständigt tycks dyka upp från alla håll och kanter. Jag vill påstå att Henry Fords citat är fortfarande relevant och användbart eftersom det påminner oss om att fokusera på att hitta lösningar istället för att fastna i problemen som jag tidigare nämt.

Genom att försöka ha en positiv inställning och tro på din och andras förmåga att lösa problem kan vi skapa ett framåtlutat arbetssätt istället för att leta efter allt som inte fungerar….

Nu kör vi!