• 15 januari, 2024

Har du tillräckligt med tid?

Har du tillräckligt med tid?

Har du tillräckligt med tid? 1000 1000 Michael Alphov

Tid. Denna oerhört dyrbara valuta som det inte går att få mer av men ändå slösar så många bort sin tid. Det är, nästan, som att många tror det går att fylla på med ny tid. Det är ju, i och för sig, sant så länge vi lever men oavsett så går inte att ta igen förlorad tid hur gärna vi än vill. Det rättvisa med tid är dock att vi alla har vi exakt lika mycket tid till förfogande men detta till trots så verkar det ändå som vissa har mer än andra!? Vad är det de listat ut som alla andra inte har?

Hur är det för dig – Har du tillräckligt med tid? 

Ställ frågan ”har du tillräckligt med tid” till 100 personer i din närhet och jag tror att du kommer att få många nej som svar. ”Varför är det så” borde den rimliga följdfrågan vara och svaren kommer nog inte skilja sig så speciellt mycket åt. De flesta kommer nog svara att de inte vet varför de har för lite tid och det är precis min reflektion också efter ha diskuterat ”tidsfrågan” med människor de senaste femton åren under mina utbildningar.

Jag vill påstå att det allra flesta är (o)lyckligt ovetande om hur de använder sin tid

Hur håller du koll har du på hur du använder din tid? Tidsinventerar du? Gör du en tidsbudget på samma sätt om du gör en ekonomiskt kalkyl över dina inkomster och utgifter eller låter du bara saker hända? Nuläget för alldeles för många är att de slösar bort sin tid på saker och uppgifter som inte är viktiga med följden att de blir besvikna över att de inte hann med att göra de det egentligen ville göra. Ganska dumt om du frågar mig..

Ska vi ska vara riktigt ärliga, och det ska vi: om du som anser dig ha för lite tid, så behöver du rannsaka dig själva och se över hur du disponerar din tid och två bra steg att börja med är:

Tips 1: Tidsinventering och tidsbudgetering

Att göra en tidsinventering, dvs. hur du använder din tid idag kan vara mycket användbart för att hjälpa till att identifiera områden där du använder tiden ineffektivt och ge möjlighet att göra förändringar.  OM du känner att du inte spenderar din tid på rätt sätt är mitt förslag att du kartlägger och dokumenterar din tid under minst två veckor såväl på jobbet som hemma. Vad lägger du tid på under arbetsdag och vad anser du dig ha för lite tid till under en arbetsdag? Gällande fritiden så gör du samma sak. Vad av det du lägger tid på privat tillför värde och GLÄDJE och vad är slöseri? Detta kommer ge dig en mycket bra bild över ditt nuläge och göra steg 2 nedan mycket enklare.

Tips 2: ”Tid är inget man får utan något man tar”

Detta är en klok insikt och kan låta oerhört drastiskt.  Det som menas är att vara proaktiv och medveten om hur du investerar din tid och sedan aktivt fatta beslut om hur man ska använda sin egen tid. Allt för att du framöver ska kunna justera till att fokusera på aktiviteter som verkligen ger värde och glädje. Dessa kan givetvis vara både uppgifter och aktiviteter som du gör själv men självklart även möten och samarbete med andra.

Analysera, justera och testa dig fram. Du har allt att vinna!

Nu kör vi!

-Michael