• 28 oktober, 2021

Det är skillnad på aktiviteter och aktiviteter

Det är skillnad på aktiviteter och aktiviteter

Det är skillnad på aktiviteter och aktiviteter 1024 1024 Michael Alphov

Hur är det för dig? Får du rätt aktiviteter gjorda eller blir de viktiga sakerna kvar på att göra-listan? Många personer som jag träffar på olika utbildningar och föreläsningar berättar om en situation där de jobbar hårt och fokuserat men ändå får de inte rätt saker gjorda. Vad är rätt saker får dig är alltid min första motfråga och oftast, inte alltid, med oftast har personerna i fråga full kontroll på vad som egentligen är viktigast för dem att får gjort med ÄNDÅ blir det inte gjort. 

Man har fullt upp med att ha fullt upp vilket sällan leder till rätt prioriteringar utan tvärtom, det tar dig längre och längre från vart du vill vara. 

Vad ska man då göra om man inte får rätt aktiviteter gjorda? Rådet är att ta ett steg tillbaka och skapa överblick över vad som är viktigt på riktigt. Identifiera de aktiviteter som  är absolut viktigast för dig att få gjort och planera in desamma i din kalender. Läs även gärna hur du smartast pulserar din arbetstid för att få riktig spets i din personliga planering baserat på dina behov och möjligheter. 

Du måste bestämma dig för att följa din plan  – gör ett kontrakt med dig själv! 

När planen väl är satt handlar det om att göra det du sagt att du till dig själva att du ska göra. Du ska göra de aktiviteter som du anser vara viktigast först och inte sen. Det kommer leda till att du, med stor sannolikhet, kommer få mer gjort av rätt aktiviteter istället för att bara vara upptagen av andra aktiviteter som inte skapar lika stort värde för dig eller företaget.

Det paradoxala är att du förmodligen även kommer vara mer flexibel med din tid om du planerar din tid. Når du vet vad du planerat att göra så kan du oerhört mycket lättare prioritera och planera om när nya aktiviteter dyker upp. Jobbar du mestadels händelsestyrt och tar de aktiviteter som ”dyker” upp kommer situationen bli det omvända med ökad stress och fel fokus som följd. 

Hur vill du ha det? Det är ditt val och Du bestämmer.