• 8 februari, 2021

7 tips för att leda bättre på distans

7 tips för att leda bättre på distans

7 tips för att leda bättre på distans 1024 1024 Michael Alphov

Är det egentligen så stor skillnad att leda på distans jämfört med att leda på vanligt sätt? Svaret är både ja och nej. Många (internationella) företag och för den delen, landstäckande företag, arbetar med distansledarskap redan idag och har ofta flera av de punkter jag nämner nedan på plats. Dock är det så att den nuvarande situationen, med hemarbete, även ”tvingat” nästan alla resterande företag att också ställa om sitt sätt att både leda och arbeta. 

Vad är då som vanligt? 

Det viktigaste av allt är att aldrig glömma att det är människor vi arbetar med. Det är lätt att det blir mer ”anonymiserat” när vi alla sitter hemma framför en skärm och vi glömmer bort att människor har olika behov, trygghet, utmaningar och sätt att hantera pandemin. Vissa älskar hemarbete och vissa avskyr hemarbete. Vissa har bra förutsättningar att arbeta hemma och andra har det inte men det berättar man sällan för sin arbetsgivare. Nedan listar jag sju olika delar som jag anser behöver vara på plats för ett bra ledarskap på distans. 

#1 #1 LED SOM EN PERSON OCH INTE EN FUNKTION 

Mål och aktiviteter som leder till resultat är oerhört viktigt och den allra viktigaste resursen för att lyckas är givetvis alla medarbetare. Mår man bra så presterar man bra är en logisk sanning. Alla medarbetare är olika och har olika behov så rådet är att behandla alla lika men olika. 

#2 TA BORT ALLA HINDER 

Har medarbetarna möjlighet att prestera utanför kontoret. Är all teknik på plats? Kan alla de digitala verktygen? behövs något ytterligare hinder tas bort för att fokus ska vara på prestation? 

#3 CHECK IN 

Lagkänsla och samhörighet är oerhört viktigt för gruppers trygghet och utveckling. Att känna att vi gör något tillsammans fast vi inte träffas och en enkel metod är att genom ett kort videomöte ”checka in” tillsammans varje morgon. Att säga hej till varandra och att bli sedd av andra stärker samhörigheten detta samtidigt som även dagens viktigaste uppgifter kan diskuteras. 

#4 NÄR ÄR NI TILLGÄNGLIGA?

Under vilka tider är vi tillgängliga för varandra? När startar arbetsdagen och när slutar den? Vilka förväntningar kan vi ha på varandra gällande svarstid? Skapa samsyn = enklare samarbete!

#5 TYDLIGA FÖRVÄNTNINGAR GÄLLANDE MÅL, UPPDRAG & BEFOGENHETER

All vill vi ha medarbetare som är självgående och tar egna intiativ för att driva mot de uppsatta målen. Hur vi kan hjälpa dem? Lösningen är att sätta tydliga mål och förväntningar i kombination med vilka befogenheter de har. Det skapar möjlighet till självledarskap. 

#6 1-1 SAMTAL 

Vill du skapa bättre relationer, en bättre arbetsmiljö, en ökad arbetsglädje samt få nöjdare medarbetare så är 1-1 samtalen även ett fantastiskt ett fantastiskt sätt. Du har, helt enkelt, inte tid att inte ha tid att hålla dina coachande 1-1 samtal.

Läs allt om upplägg och innehåll här: 1-1 samtalet är medarbetarens bästa vän (och chefens) 

#7 GLÖM INTE BORT DET SOCIALA 

Planera in för fikapauser via Teams/Zoom. Ta promenader tillsammans, fast på olika håll, och prata via telefon. Ta gemensamma träningspass som följs upp via ett videomöte. Träna tillsammans  via video. Det är bara fantasin som sätter gränser!  

Stort lycka till och som vanligt gäller att göra allt ovan till ditt. Lägg din ”touch” på det hela så det passar din ledarstil och ditt team när ni arbetar på distans! 

-Michael