• 11 september, 2023

Vi vet vad vi är men inte vad vi kan bli, eller?

Vi vet vad vi är men inte vad vi kan bli, eller?

Vi vet vad vi är men inte vad vi kan bli, eller? 1024 1024 Michael Alphov

Shakespeares berömda citat ”Vi vet vad vi är, men inte vad vi kan bli” talar till oss människor gällande vår, oftast, outnyttjade potential som finns inom oss. Personligen tycker jag att citat är en bra påminnelse till oss alla om att vi inte är begränsade av vem vi är idag, utan snarare att vi har kraften att bli den person vi vill vara imorgon.

Ännu ett peppinlägg tänker du men tänk ett varv till. Självledarskap må vara ett ”buzzword” som är rykande aktuellt men vad betyder det egentligen att leda sig själv? Är det att ha förmågan och kraften att ta kontroll över sitt eget liv att sätta mål och arbeta mot att uppnå dem? Ja, är mitt korta svar och mina mer utförliga tips kommer här och tänker att vi går igenom några konkreta delar och områden gällande självledarskap, inspirerat av Shakespeares ord! .

Definiera din vision: Det första steget i självledarskap är att definiera din vision för framtiden. Vad vill du uppnå? Vilken slags person vill du bli? Hur vill du att andra beskriver dig när du inte hör? Stor fråga

Sätt realistiska mål: När du har definierat din vision är det viktigt att sätta realistiska mål som kommer att hjälpa dig att uppnå den. Bryt ner din vision i mindre, uppnåeliga mål och sätt en tidsram för var och en. Detta kommer att göra dina mål mer hanterbara och ge dig en känsla av framsteg när du arbetar mot dem. Tipset att att fokusera mer på beteendemål än på resultatmål och skillnaden är att beteende kan du påverka och resultat är något som blir efter en olika händelser och beteenden. Alltså inte lika enkelt att påverka tänker jag därav mer fokus på det du kan påverka.

Börja utveckla ett ”growth mindset” : ännu ett ”buzzword” kanske men detta innebär en stor tro på att du kan förbättra dina nuvarande ”förmågor” genom hårt (smart) arbete och ett högt engagemang. Denna mentalitet är avgörande för självledarskap eftersom det uppmuntrar oss att våga ta risker, lära oss av våra misstag och fortsätta att utveckla oss själva.

Ta ansvar för DITT liv: Självledarskap kräver att du tar ansvar för ditt liv och för dina handlingar. Istället för att skylla på andra eller hela tiden leta ursäkter,. Fokusera helt enkelt på det du kan kontrollera och gör det du kan för att förbättra din situation. Du har ansvarat och ingen annan.

Öva din egen självdisciplin: Självdisciplin är förmågan att kontrollera dina impulser och hålla dig fokuserad på det du ska göra även när du står inför distraktioner eller utmaningar. Jag skulle vilja påstå att just disciplin är en avgörande faktor för ett bra självledarskap blir en ”låsning” utan flexibilitet för då kommer andra problem att komma. Viktigt att påminna om är att du givetvis ska samarbeta med andra och hjälpa andar också när du kan och när det är rätt.

Sök aktivt efter feedback för att utvecklas: Självledarskap innebär också att söka feedback från andra och använda den för att förbättra dig själv. Be om feedback från de vänner du litar på ger dig ett ärligt svar, kollegor eller mentorer och använd deras feedback för att identifiera områden där du kan utvecklas.

Summeringen är att självledarskap må vara ett ”buzzword” men självledarskap är på riktigt och du förtjänar att du tar ansvar för att leda dig själv. Det finns ingen än du själv som passar bättre och om inte du gör det, vem gör det då?

Nu kör vi!