• 1 juni, 2018

Tålamod är nyckeln till långvarig förändring

Tålamod är nyckeln till långvarig förändring

Tålamod är nyckeln till långvarig förändring 1024 1024 Michael Alphov

Gillar ni utveckling brukar jag ibland fråga på mina föreläsningar. Svaret är alltid ett unisont JA! Gillar ni förändring och en förändring där ni måste förändra ert sätt att arbeta, era vanor och ert beteende är min följdfråga. Tror ni jag får ett lika unisont ja?

Utveckling handlar alltid om förändring i någon form. Det kan vara att starta med något nytt eller sluta med något man redan gör. Att förändra är nästan alltid utmanande, ibland svårt, ibland jobbigt och framförallt tar det tid att bryta det invanda mönstret för något nytt.

Forskaren Philippa Lally på Londons universitet genomförde för ett antal år sedan en studie där 96 personer deltog. Målet var att alla 96 skulle förändra en vana inom antingen sitt matbeteende, sina dryckesvaror eller inom träning. Studien kom fram till mängder av intressanta slustsatser och en av dem vara att det tog mellan 18-254 dagar för personerna som deltog att verkligen få till en förändring.

Vad kan vi dra för slutsats av detta?

Quickfixlösningar fungerar sällan utan att det är tålmod och ett metodiskt arbete som skapar våra nya positiva vanor som sedan ger bra rutiner. Personligen tror jag inte att det är någon speciellt stor skillnad på att förändra sitt träningsbeteende jämfört med arbetsrelaterade förändringar. Att exempelvis, börja jobba med ”tom inkorgsprincipen” för ett mer effektivt förhållningssätt till sin e-post eller att arbeta mer målfokuserat tar också tid så 66 dagar är ett ganska bra riktmärke även för arbetsrelaterade förändringar.

Mitt generella råd gällande förändring och utveckling är

  1. Klargör VARFÖR du vill förändra det du vill förändra
  2. Vad vill du uppnå med att förändra det du vill förändra?
  3. Vad hindrar dig från att gör den förändring du vill göra?
  4. Behöver du hjälp eller kan du göra allt själv?
  5. Prioritera & planera de aktiviteter du behöver göra för att lyckas
  6. Starta din resa och ta ett steg i taget – fokusera på ditt mål med förändringen
  7. Följ upp, utvärdera och justera det som behövs för att nå dina mål
  8. Njut av framgången!

Kör hårt!

-Michael