• 2 mars, 2018

När har du din primetime?

När har du din primetime?

När har du din primetime? 1024 1024 Michael Alphov

Fredag, äntligen fredag tänker kanske du och många andra. I TV-branschen pratar man om primetime vilket är detsamma som en tid då väldigt många bänkar sig i soffan för att kolla på ett specifikt program. Just fredagar och klockan 20.00 är en klassisk tid då många av oss väljer att spendera td i tv-soffan. Andra tider under veckan får inte alls den uppmärksamhet som dessa s.k. primetimetider får vilket har massor av orsaker och anledningar. 

Hur hänger då detta ihop med ditt jobb? 

Personligen tänker jag att vi har 40 timmar i veckan till att göra olika saker på jobbet men att dessa timmar inte vare sig kan eller ska behandlas lika då det inte är möjligt. Ta exempel det här med avbrott från kollegor, telefon, kunder etc. Visst är det så att det finns vissa tider på dagen eller i veckan som har en tendens att råka ut för för mer avbrott än andra tider? Arbetar du mot Asien har du ett stort inflöde vissa tider av dynget och arbetar du mot Nord-/Sydamerika är det tvärtom. Är du tidigt på ditt jobb är det stort sannolikhet att du får chansen att arbeta mer fokuserat och koncentrerat är under andra tider på dagen då mer avbrott sker från dina kollegor. Jobbar du hemifrån ibland så är nog förmodligen den största anledningen att du vill ge dig själv chansen till ett större fokus. Det jag vill komma till är att också du har en tid under dagen-/veckan som är din primetime och min utmaning till dig är att du ska ta reda på när du har din primetime.

För att lyckas planera smart ock fokuserat krävs reflektion, utvärdering och kontinuitet gällande din planering och varför inte lägga med en post i din veckoavstämning om primetime. Der är då  du verkligen säkerställer att DU planerar in och använder din primetime på bästa sätt kommande vecka. 

 Lycka till och vakta din primetime!

-Michael