• 26 maj, 2009

Lean enligt SmartaMetoder

Lean enligt SmartaMetoder

Lean enligt SmartaMetoder 150 150 Michael Alphov

Lean har blivit ett uttryck som används väldigt ofta på många arbetsplatser. Man pratar om the ”företagsnamnet” way. Många har otroligt genomtänkta processer och mål för att införa Leankonceptet inom produktion men glömmer tjänstemannasidan väldigt ofta eller försöker omvandla produktionsmetoderna till kontoret. Detta fungera sällan på ett bra sätt då verkligeten är väldigt annourlunda mellan produktion och tjänstemannasidan. Det fungerar lika lite att göra det omvända. Våra träningar vänder sig till och är anpassade för tjänstemannasektorn.

På SmartaMetoder så är basen för all vår träning hämtat och influerad från just Lean metodiken och ska jag försöka mig på att göra en enkel förklaring av vad Lean för tjänstmän innebär så blir det följande:

Allt handlar om ständiga förbättringar (kaizen) och att identifiera och eliminera slöseri (muda). I Leanfilosofin utgår företag och individer från sitt nuläge hur processer/arbetsmetoder kan effektiviseras.

Det ska finnas ett konstant flöde i arbetet och allt som motverkar detta betraktas som slöseri. Jag tänker på felaktiga erbetsmetoder, tidstjuvar på kontoret, du blir avbruten av olika orsaker när du egentligen behöver vara koncentrerad, du kan inte systemen som du använder på rätt sätt. Lean-konceptets huvudsakliga mål är att förbättra resultatet och öka effektiviteten genom att kontinuerligt och grundligt eliminera slöseri.

Slöseri är aktiviteter som inte tillför kunden (alla tjänstemän har en kund, antingen extern eller intern) något värde. Inom Lean ska varje aktivitet, i syfte att effektivisera arbetsmetoderna planeras, implementeras och utvärderas. Små skillnader i arbetssätt leder ofta till en stor total skillnad! tänk om alla kan göra en liten skillnad till det bättre? vad skulle skillnaden bli för teamet, gruppen, företaget?

I slutändan handlar det om att rätt personer utför rätt saker vid rätt tillfälle för maximal effekt! jobba smartare och inte mer helt enkelt!