• 21 september, 2018

Det finns inga genvägar till nya smarta vanor

Det finns inga genvägar till nya smarta vanor

Det finns inga genvägar till nya smarta vanor 1024 1024 Michael Alphov

Att jobba effektivt, att ha bra vanor, att vara strukturerad och att få mycket gjort är något de flesta strävar efter. Många saker som måste göras för att verkligen lyckas är tämligen självklara för de flesta men ändå så görs inte dessa. Det jag tänker på är exempelvis att sluta förhala sina beslut, att strukturera upp sitt arbetsmaterial så man slipper att leta samt prioritera, planera och agera för att verkligen göra det som är viktigt och måluppfyllande.

Varför lyckas då inte alla med sina ambitioner om att skapa bra vanor?

Problemet ligger oftast i att man inte är beredd att göra det jobb som krävs för att få de vanor och det resultat men eftersträvar. Detta gäller inte bara arbetsvanor utan kan vara ett generellt problem för många gällande andra delar i livet. Många vill helt enkelt ha någon form av ”quickfix” lösning för sina vanor men det fungerar väldigt sällan”

Jag menar på att det finns ett flertal parametrar som påverkar om man kommer att lyckas med sitt förändringsarbete eller inte och fyra riktigt vikta delar kommer här:

1. Du måste ha MODET att förändra

Vad är enklast att göra oavsett om det handlar om arbetsvanor eller något annat i livet? Svaret är oftast att fortsätta som man gör eller tidigare gjort. Trygghetszonen behöver då inte utvidgas och du behöver inte utsätta dig för något nytt som kan vara ”farligt”. Problemet är att det inte kommer ske någon utveckling eller förändring gällande det du vill förändra. Resultatet kommer bli detsamma som du alltid fått eller i värsta fall så börjar du göra saker och uppgifter sämre.

2. Du måste ha MOTIVATIONEN att förändra

Vem ansvarar egentligen för att du ska vara motiverad? Svaret är som vanligt det självklara och du ser denna person varje gång du tittar i en spegel.

Inspiration däremot kan man få av andra människor, händelser, prestationer, texter, låtar etc. Går vi tillbaka till motivation så är det bara du själv som kan bestämma vad verkligen driver dig och motivation styrs oftast av mål, belöningar och vinster. Motivationsbegreppet kan enkelt delas in i två delar:

  1. Inre motivation = när man själv inser vad som krävs för att lyckas och att man verkligen är beredd att göra det jobb som krävs för att få det resultat man vill. Den förändring man vill.
  2. Yttre motivation = det är en motivationsfas som i alla fall alla föräldrar känner till. Som småbarnsförälder tar man ibland till knepet med ”mutor” för att få barnen göra som man vill. Problemet med att ”skapa” motivation genom ”mutor” är att det inte kommer att ta slut utan du kommer att få fortsätta tillföra yttre faktorer för att få saker gjorda och det är inte en modell som kommer att ge ett hållbart resultat.

– Vilken modell väljer du för ett långsiktigt resultat?

3. Du måste TRÄNA och ha TÅLAMOD

Som jag redan nämnt finns det sällan några “quickfix” lösningar som fungerar här i livet utan det är träning och långsiktighet som gör att du kommer lyckas med att förändra till nya smarta vanor. Jag har haft förmånen att arbeta som fotbollstränare på elitnivå* under fem år. Laget tränade mellan 7-9 pass per vecka året om sånär på ett par semesterveckor då vi  inte hade gemensam träning. Killarna var dock inte lediga utan alla skulle hålla igång själva med 3-4 pass per vecka. Helt normalt tänker någon och någon annan har extremt svårt att förstå denna enorma träningsmängd.

Varför tränar man så här mycket inom idrotten?

Ännu ett ganska självklart svar finns, utveckling kommer genom träning, repetition och uthållighet. Det kvittar om det handlar om fotboll eller ditt eget arbete. Vill du bli framgångsrik med dina nya vanor så gäller det att träna och ha uthålligheten att slutföra det du påbörjar. Sen är frågan om ”vanor” någon gång kan vara slutförda för vad händer om du plötsligt slutar att träna? Svaret är att kvalitén kommer sjunka och du kanske till och med går tillbaka till de vanor som du hade innan. Detta är ett väldigt vanlig scenario som händer när tjänstemän upplever en stressad situation.  Då tar de  ”gamla” vanorna över och trots att du vet att du borde göra på ditt ”nya sätt” så halkar du tillbaka i ditt mer invanda beteende. Händer detta så gäller det att snabbt trycka på stoppknappen och ta ett nytt tag med de vanor du vill ha i framtiden. Kom ihåg man måste träna för att vinna och vad vinna innebär för just dig vet du bäst själv.

*=GAIS Tipselit/U-21 mellan 2006-2010

4. Du måste ha RÄTT MENTAL ATTITYD

En av de viktigaste faktorerna för att verkligen lyckas med det man vill är helt klart den mentala inställningen. Det handlar om att sätta tuffa men realistiska målbilder, förhålla sig till dessa och sedan verkligen göra ”jobbet” för att sätta sina nya vanor.

”Attityd avser inom psykologi en persons medvetna eller omedvetna, öppet eller dolda, kognitiva eller emotionella, inställning till något” källa: wikipedia

Oavsett vart du arbetar och med vad så har du alla möjligheter till att påverka din egen situation. Det är bara du själv som bestämmer hur ditt kontor ska se ut strukturmässigt, hur du hanterar dina inkommande mail, hur du uppför dig på alla möten du deltar i, hur du hanterar medgång och motgång, hur du uppför dig mot dina medmänniskor, hur du planerar och genomför dina uppgifter etc. Självklart kommer du att bli påverkad av omvärlden men otroligt mycket att din mentala attityd och hur du uppfattar saker styr du själv med dina tankar.

Kör hår och lycka till på vägen till att jobba smartare men inte hårdare genom bra vanor!

Michael

Ps. Kommentera och tipsa gärna och dina erfarenheter men hur du gjort för att lyckas.