• 12 maj, 2017

3 steg för att skapa vanor som sitter för evigt

3 steg för att skapa vanor som sitter för evigt

3 steg för att skapa vanor som sitter för evigt 1000 667 Michael Alphov

Detta är en av de bästa utbildningarna jag varit på! Bara att jag tog mig tid att fylla i denna enkät säger en hela del om mitt nya beteende. De fina orden är skriva av en deltagare som nyligen deltog i en av mina utbildningar (Effektiv Outlook).

Vi har alla varit i lägen då vi vill förändra nuläget. Det finns en tydlig idé och tanke om hur du inte vill ha det och det finns en liktydig idé om hur du vill ha det. Ändå händer inget alls. Är inte detta väldigt märkligt eller är det kanske inte det? I en gammal artikel i SVD uttalar sig forskaren Ola Hermanson som ofta föreläser i cell- och molekylärbiologi på följande sätt om vanor:

”Det finns två drivkrafter för vanor, den ena är överlevnad och den andra välbefinnande. Genom vanor strävar vi efter ett slags välbehag, en jämvikt som känns skön. Det är lätt att falla tillbaka till vanorna eftersom de kostar mindre energi och är ett sätt för oss att hantera stressen.

När man har bestämt sig för att bryta en vana och börja göra på ett annat sätt går det lite trögt i hjärnan till en början.  DNA som ska aktiveras är tajt hoppackat, svarar inte på signaler och förstår inte varför det ska producera de här mottagarämnena. Du får träna hjärnan att ta en annan väg. Det är lätt att falla tillbaka till vanorna för de kostar mindre energi och de är ett sätt för oss att hantera stressen, säger Ola Hermanson.”

Hur ska man då göra om man vill förändra någonting?

1. Vad är din motivation för att ändra ditt nuvarande sätt?

Utan motivation kommer ingenting att hända. Du kan veta hur mycket som helst om varför det är bra att förändra men det betyder ingenting. När det väl betyder någonting för dig, det är då det kommer hända saker. Mål och meningen med det nya helt enkelt!

2. Du måste veta vad du ska göra för att lyckas

Utan kunskap, plan och resurser så kommer heller ingenting att hända. Du kommer hamna i samma läge som utan motivation och du kommer snabbat att tröttna. Krångla inte heller till saker genom att göra det onödigt komplicerat. Enkelt och små steg är modellen.

3. Var oerhört uthållig

Det kommer vara svårt och det kommer ta tid. Förmodligen kommer det att ta mer tid till en början att göra på det det nya sättet innan det blivit en vana. Här gäller det att lyfta blicken och se den långsiktiga framgången som väntar genom den nya vanan.

Hur gjorde då deltagare i min utbildning för att lyckas?

Han var oerhört medveten om sitt nuläge gällande hur hanterade sina mail, sin kalender och sin att göra-lista. Medveten i detta fall var detsamma som att han visste att det inte var på ett speciellt smart sätt som han arbetade. Det tog tid, det tog kraft och det blev inget speciellt bra resultat. Med detta i åtanke var han oerhört motiverad till en förändring för att få till en förbättring. Under utbildningen fick han de verktyg och metoder som kunde hjälpa honom att nå dit han ville och få den kontroll och överblick som han saknade. Till sist så är och var han uthållig och gjorde och gör det som krävs för att lyckas med det nya arbetssättet.

– Han uppfyller alla tre delarna vilket gör att resultatet av hans prestation kommer bli oerhört bra.

Frågan att ställa till sig själv är; Är det något jag vill och bör förändra samt hur gör jag för att lyckas med min nya vana?

-Michael