Effektiva möten

Skapa Effektiv Möten i världsklass

Vilken känsla framkallar möten hos dig? Är de tids-/energitjuvar där ingen eller ett fåtal personer är förberedda? Brukar deltagare komma försent? Fattas det inga eller få beslut? Är det ”spring” in och ut ur lokalen under mötet? Pratas det i telefon och om allt annat än det mötet egentligen skulle handla om?

Vill du att det egentligen skulle vara tvärtom? Det vill säga att möten är ett värdefullt verktyg som leder verksamheten framåt? Då är utbildningen i effektiva möten något för er!

Vad kan du förvänta dig som deltagare i utbildningen "Effektiva Möten"?

Möten, i olika former, är ett kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt. Det övergripande målet med träningen i effektiva möten är att öka effektiviteten genom en tydlig mötesstruktur, tydliga och överenskomna spelregler för delaktighet och ansvar som ger en gemensam kultur samt ett ökat målfokus. Arbetet kommer bli både bättre och roligare samtidigt som resultatet kommer att öka!

Så här går det till

Utbildningen i effektiva möten genomförs under två tillfällen där teori i grupp varvas med workshops och praktiskt arbete.

Utbildningsdagarna genomförs med 3-4 veckors mellanrum och innan utbildningen startar får alla deltagare fylla i en enkät. Detta för att veta individens och gruppens nuläge och uppfattning om möteskvalitén. Enkätens resultat kommer också att användas för att anpassa utbildningen på bästa sätt samt som underlag till alla workshops med att fastställa syfte, mål agenda etc.

Allt praktiskt arbete är kopplat till ett verkligt möte (om inte något annat är överenskommet).

Fakta

1 + 1/2 dag

max 12 personer/grupp

Teori, workshops & gruppcoaching

Konferensrum

36000 kr per grupp exklusive moms. Eventuella rese-/boendekostnader för konsulten tillkommer. (Vid genomförande av IPU Talent Insight® tillkommer 3850 kr per person exklusive moms.)

Som deltagare i utbildningen "Effektiva Möten" kommer Ni att:

  • Få en genomgång av olika mötestyper och dess skillnader
  • Få en förståelse för vilka delar som behövs för att skapa effektiva möten uppdelat på före, under och efter ett möte
  • Genomföra en workshop för att fastställa er specifika mötesdesign gällande syfte, målformulering, spelregler, agenda, genomförande och uppföljning. (Detta gäller ”statiska” mötesgrupper. För övriga konstellationer är workshopen mer allmän.)
  • Genomföra en workshop för att fastställa och tydliggöra ordförandens, sekreterarens och deltagarnas ansvar och befogenheter. (Detta gäller ”statiska” mötesgrupper. För övriga konstellationer är workshopen mer allmän.)
  • Genomföra en workshop för att påbörja arbetet med att skapa en gemensam möteskultur. (Detta gäller ”statiska” mötesgrupper. För övriga konstellationer är workshopen mer allmän.)
  • Få verktyg för en mer effektiv och framgångsrik kommunikation
  • Få verktyg för att bli bättre på att ge och ta emot feedback
  • Få en genomgång av olika personlighetstyper, dess olika styrkor och skillnader. (Det finns möjlighet att komplettera utbildningen med att genomföra en IPU Talent Insight® på alla deltagare för att ytterligare stärka samarbetet och öka förståelsen för att olikheter är en styrka. Kostnad för detta tillkommer)

Vem passar utbildningen för?

Träningen Effektiva Mötens form passar alla tjänstemän, oavsett befattningar. Möten är en stor del av många tjänstemäns vardag och kommer vara så även i framtiden, så även små förbättringar kommer göra stor skillnad! Kunderna, som redan idag genomför träningen i effektiva möten, är en blandning av stora börsnoterade koncerner, privata bolag och offentliga/kommunala/statliga verksamheter. Givetvis kan träningen genomföras både på svenska och engelska.