Posts Tagged :

proaktiv

Får du för mycket information? 150 150 Michael Alphov

Får du för mycket information?

Många människor upplever idag att de ”utsätts”  för alldeles för mycket information kontra vad de verkligen klarar av att ta hand om. Mailboxen är full, telefonen ringer, du ”måste” gå…

read more
Sparar du mer än du kanske borde? 150 150 Michael Alphov

Sparar du mer än du kanske borde?

Som effektivitetskonsult tycker jag ju självklart att jag bara har det material som jag verkligen behöver. Detta är sant när det gäller arbetslivet i mitt fall.  På mitt kontor finns…

read more
Snart dags att summera första halvåret 2009 150 150 Michael Alphov

Snart dags att summera första halvåret 2009

Nu är det dags att summera första halvåret 2009. Det har på alla särr varit ett annourlunda halvår för de flesta. Du kan trotsallt ställa dig frågan om det blev som…

read more