• 14 juni, 2019

Har alla dina möten ett mål och ett syfte?

Har alla dina möten ett mål och ett syfte?

Har alla dina möten ett mål och ett syfte? 1024 1024 Michael Alphov

Tänk dig en idrottsman som tränar flera timmar om dagen alla dagar i veckan  för att kunna prestera bra på tävling. Oavsett vilken sport det handlar om så styrs deras agenda och målsättning av vad de hoppas kunna prestera. De tränar hela tiden något som leder dem till de uppsatta målen. Om vi omsätter detta till arbetslivet så saknas alltför ofta vår förmåga att målsätta och verkligen veta vad vi ska och vill uppnå. Möten är tyvärr inget undantag då det ofta saknas syfte (anledning) och mål med vad som ska uppnås…

Tänk så här

Alla dina-/era möten ska ha en tydlig målsättning med vad som ska uppnås. Vi kan ta ett konkret exempel: många säljorganisationer har ett ”säljmöte” en gång i veckan på ett par timmar där hela gruppen sitter och lyssnar på säljsiffror, prognoserm, statistik etc.

Varför kan man undra?

Kan inte personalen läsa detta i en Excelrapport eller dylikt? Det som är viktigt är att fundera ut VARFÖR ska vi alla träffas och vad vill vi uppnå med att träffas. Tänk om samma statistiktid istället ägandes till lösningar på låsningar med kunder eller taktik för att få nya kunder. Kanske hade gjort lite större skillnad. Om en säljare inte levererar sina siffror är det ändå individuell coachning och feedback som hjälper. Inte dåliga siffror från projektorn…

Vill du ha mer tips om hur du ska genomföra Effektiva Möten är tipset att läsa ”möten, det är grunden som ger förutsättningar för framgång” 

Min uppmaning till dig är att se över alla era mötens syfte dvs. anledning till att de finns till för att sedan alltid arbeta med tydliga mål för de möten som blir kvar och ska genomföras. Enbart dessa två saker kommer att göra underverk för möteskvaliten. Jag lovar. 

-Michael