• 25 augusti, 2010

Är du på rätt väg?

Är du på rätt väg?

Är du på rätt väg? 150 150 Michael Alphov

Många, inklusive jag själv, kommer tillbaka efter semestern med en stor portion ambition och hunger över alla uppgifter och saker som måste/borde göras snabbt som möjligt. Detta kan ibland leda till att prioriteringen blir svår, alla uppgifter blir lika viktiga och man glömmer helt bort målet som finns i horisonten. En klassisk och enkel metod som vi även använder oss av i våra utbildningar är SMART modellen gällande målsättning. SMART modellen innebär följande:

S=Specifika. Ju snävare mål desto mindre utrymme för tolkningar och felprioriteringar
M=Mätbara. Om vi inte kan mäta framgången/utevecklingen så blir det väldigt svårt att veta om målet är uppnått.
A=Accepterade. Står personerna som är inblandade bakom målet eller kommer de ”fortsätta som vanligt”? Acceptans och delaktighet är extremt viktigt för framgången i en uppgift.
R=Realistiska. Det ska vara svårt att nå målet men inte omöjligt! finns det tillräckligt med resurser, har personen eller teamet rätt ambition etc.
T=Tidssatta. Utan ett tydligt slutdatum kommer uppgifterna nedprioriteras. Sätt ett datum och jobba fokuserat på att vara klar innan!

Modellen är användbar både i dina mål på jobbet såväl som hemma!

Lycka till och kör hårt!