• 10 november, 2009

Intressant artikel i dagens industri

Intressant artikel i dagens industri

Intressant artikel i dagens industri 150 150 Michael Alphov

En mycket intressant debatt artikel i dagens industri idag. Det handlar om att det är dags att ta ansvar för den viktigaste resursen ett företag har, nämligen de anställda. Vi på SmartaMetoder har ju givetvis ansett detta länge men det är ytterst glädjande att några ”tunga personer inom svenskt näringsliv” går ut och säger detsamma. För er som inte läst artikeln så kommer den här:

Dags för chefen att visa hur företaget satsar på personalen

En majoritet av svenska företagsledare tar inte ansvar för en avgörande framtidsfråga – de anställda. Forskning visar att företag med ett aktivt personalarbete är mer attraktiva att göra affärer med. Nu är hög tid att medarbetarnas kompetens tar plats i balansräkningen, skriver nio undertecknare ur Ivas projekt 3 F, bland dem Volvos koncernchef Leif Johansson.
Företag som satsar på personalen är mer attraktiva att göra affärer med och är därför mer konkurrenskraftiga.
Det visar unik svensk forskning som har gjorts inom ramen för Ingenjörsvetenskapsakademiens, Ivas, projekt Friska Framgångsrika Företag.
Men personalens betydelse speglas i dag varken i företags balansräkningar eller i ansvarsfördelningen inom företagens ledningsgrupper. Vi vill därför uppmana svenska företag att ta fasta på våra forskningsresultat och att dra de tydliga konkurrensmässiga fördelar som skapas genom ett aktivt, värde – skapande personalarbete.
Det är dags för styrelser, ägare och investerare att börja efterfråga information som synliggör företagets främsta resurs – medarbetarna.
Vi är övertygade om att en företagskultur som ser människan i organisationen, som tillvaratar, utvecklar och stärker individens engagemang och kompetens, bidrar till stärkt konkurrenskraft.
En sådan företagskultur är, till skillnad från produkter, tjänster och produktionsprocesser, en framgångsfaktor som inte går att kopiera.
Men vi möts ofta av frågan: ”Kan man
mäta effekten av satsningar på personalen, är det verkligen lönsamt?
För bara 20 år sedan möttes de som ville satsa på strategisk varumärkesutveckling av liknande skepsis. Numera är det få som ifrågasätter att varumärket kan vara en värdefull tillgång hos företaget – ibland till och med ett företags värdefullaste tillgång.
I projektet ”Framgångsrika Friska Företag”, 3 F, som drivs av Iva, har vi tagit oss an utmaningen att via forskningsresultat belägga magkänslan av att värdeskapande personal arbete leder till lönsamhet. Under fem år har ett trettiotal företag medverkat i projektet som har handlat om erfarenhetsutbyte och forskningsmäkling inom arbetslivsforskning.
I samverkan med varumärkesforskare i Lund har vi genom unik forskning kunnat påvisa att företag som satsar på sin personal är mer attraktiva att göra affärer med än andra.
En uppföljande opinionsundersökning ställd till företagsledare inom stora svenska företag visar att två av tre chefer anser att strategiskt personalarbete för att stärka varumärket har ökat i betydelse under de senaste fem åren.
70 procent anser att företagets vd är den som bör ha ansvaret för strategiskt personalarbete, varumärkesutveckling och kopplingen mellan dessa två. Samtidigt anser betydligt färre, bara 54 procent, att vd i dag tar ansvaret för uppgiften.
För oss indikerar resultatet att vi är på väg bort från tvivel och tveksamheter – allt fler tycks se värdet av värdeskapande personalarbete. Ändå tvekar många när det kommer till att satsa på detta som en del i den strategiska verksamhetsutvecklingen.
Det är dags att sluta tveka!
Att låta forskning vägleda strategiska beslut är av stort värde. Tyvärr har arbetslivsforskningen i vårt land på senare tid tappat ett par hundra miljoner kronor per år. Därför vill vi uppmana näringsdepartementet att hitta nya former för att sammanföra forskning och praktik på det personalstrategiska området. Inrättande av en professur inom hr, där kunskap om strategiskt hr-arbete kan samlas, skulle vara ett steg i rätt riktning.
För att ytterligare öka kunskapen vill vi uppmana företag att, såväl internt som externt, kommunicera satsningar på personalen. Vi vill även se att
investerare, ägare och styrelser efterfrågar informationen.
Att få in dessa frågor i den finansiella rapporteringen är en utmaning – det medger vi. Samtidigt finns här ett gyllene tillfälle för svenska företag att bli bäst i klassen både i fråga om värde – skapande personalarbete och i framtagande av modeller som gör att vi kan mäta och värdera satsningar på området.
Här kan vi skapa de personalekonomiska nyckeltal som kan vägleda alla som vill lyfta fram personalen som företagets främsta resurs.
LEIF JOHANSSON vd och koncernchef för Volvo, ordf. 3 F GUNN JOHANSSON arbetslivsforskare, projektledare 3 F, Iva MATS ENGWALL professor, KTH PÄR LARSSON organisationspsykolog, Vinnova OLLE ISAKSSON professor, Sahlgrenska sjukhuset KJELL SVENSON senior advisor, fd personaldirektör för AB Volvo PATRIK TIGERSCHIÖLD vd för Skanditek Industriförvaltning BJÖRN O. NILSSON, vd för IVA TORGNY WÄNNSTRÖM, fd vd för AFA
”En ny professur inom hr, där kunskap om hr-arbete kan samlas, skulle vara ett steg i rätt riktning.”
© di.se

Nu kör vi!

// Michael