Effektiva möten

Skapa möten i världsklass

Vilken känsla framkallar möten hos dig? Är de tids-/energitjuvar där ingen eller ett fåtal personer är förberedda? Brukar deltagare komma försent? Fattas det inga eller få beslut? Är det ”spring” in och ut ur lokalen under mötet? Pratas det i telefon och om allt annat än det mötet egentligen skulle handla om?

Vill du att det egentligen skulle vara tvärtom? Det vill säga att möten är ett värdefullt verktyg som leder verksamheten framåt? Då är workshopen i effektiva möten något för er!

Vad kan Ni förvänta er som deltagare i workshopen "Effektiva Möten"?

Möten, i olika former, är ett kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt. Det övergripande målet med träningen i effektiva möten är att öka effektiviteten genom en tydlig mötesstruktur, tydliga och överenskomna spelregler för delaktighet och ansvar som ger en gemensam kultur samt ett ökat målfokus. Arbetet kommer bli både bättre och roligare samtidigt som resultatet kommer att öka!

Så här går det till

Workshopen genomförs under en heldag på den tid och plats som ni önskar enligt överenskommelse. Innan start stäms innehåll och inriktning av. Allt för att verkligen säkerställa att fokus kommer vara på delar och metoder som ni har användning av i er väg till framgång. Vår personliga övertygelse är att alla har nytta av effektiva och konkreta tips för att skapa och driva effektiva möten och vi är helt säkra på att du redan nu vet vad Ni är bra på och vad du behöver förbättra. Därför törs vi påstå att metoderna som lanseras i workshopen kommer hjälpa Er på vägen till att bli så bra som Ni vill och förtjänar!

Fakta

 1 dag

 Max 20 personer/grupp

 Teori, workshops & gruppcoaching

 Konferensrum alt. Teams/Zoom

29000 kr per grupp exklusive moms. Eventuella rese-/boendekostnader för konsulten tillkommer.

Som deltagare i utbildningen "Effektiva Möten" kommer Ni att:

  • Få en genomgång av olika mötestyper och dess skillnader
  • Få en förståelse för vilka delar som behövs för att skapa effektiva möten uppdelat på före, under och efter ett möte
  • Genomföra en workshop för att fastställa er specifika mötesdesign gällande syfte, målformulering, spelregler, agenda, genomförande och uppföljning. (Detta gäller ”statiska” mötesgrupper. För övriga konstellationer är workshopen mer allmän.)
  • Genomföra en workshop för att fastställa och tydliggöra ordförandens, sekreterarens och deltagarnas ansvar och befogenheter. (Detta gäller ”statiska” mötesgrupper. För övriga konstellationer är workshopen mer allmän.)
  • Genomföra en workshop för att påbörja arbetet med att skapa en gemensam möteskultur. (Detta gäller ”statiska” mötesgrupper. För övriga konstellationer är workshopen mer allmän.)
  • Få verktyg för en mer effektiv och framgångsrik kommunikation
  • Få verktyg för att bli bättre på att ge och ta emot feedback
  • Få en genomgång av olika personlighetstyper, dess olika styrkor och skillnader. (Det finns möjlighet att komplettera utbildningen med att genomföra en IPU Talent Insight® på alla deltagare för att ytterligare stärka samarbetet och öka förståelsen för att olikheter är en styrka. Kostnad för detta tillkommer)

Vem passar workshopen för?

Workshopen i Effektiva Möten passar alla tjänstemän, oavsett befattningar. Möten är en stor del av många tjänstemäns vardag och kommer vara så även i framtiden, så även små förbättringar kommer göra stor skillnad! Kunderna, som redan idag genomför träningen i effektiva möten, är en blandning av stora börsnoterade koncerner, privata bolag och offentliga/kommunala/statliga verksamheter. Givetvis kan träningen genomföras både på svenska och engelska.