• 12 april, 2019

7 tips för att sätta ditt målarbete mitt i prick

7 tips för att sätta ditt målarbete mitt i prick

7 tips för att sätta ditt målarbete mitt i prick 1024 682 Michael Alphov

Vi är väl alla överens om att mål är en viktig framgångsfaktor och när du väl beslutat dig för ditt eller dina specifika mål börjar det intressanta jobbet med att bryta ned uppgiften/målet i bitar för att göra alla deluppgifter hanterbara och verkliga. Det kommer ofta innebära att även olika delmål sätts upp. Jag har haft förmånen att lyssna på flera äventyrare som bestigit Mt. Everest. Annelie Pompe (aktuell i mästarnas mästare) var den senaste och hon berättade att det övergripande målet med hennes expedition var att komma hem oskadd efter att ha bestigit toppen. Den totala tiden som de som bestiger berget är på plats och klättar är flera månader. De har mängder av etappmål på vägen upp till toppen som ska göras för att det totala målet ska kunna nås. Själva toppattacken är ytterligare ett delmål som ska göras med tanke på att de ska ner igen.  Där kan man verkligen prata om ett genomtänkt och strukturerat arbete med specifika delmål och ett oerhört tydligt mål.

Här kommer sju tips eller steg som behövs för att göra verklighet av dina uppsatta mål. Det som är intressant är att dessa åtta steg fungerar lika bra när du sätter egna/personliga mål som när du jobbar med mål i olika gruppkonstellationer.

1 – Skapa tydliga och smarta mål

Vad är det egentligen som ska uppnås? Ska du bestiga världens högsta berg? Ska du springa milen på en tid under 60 minuter? Ska du vidareutbilda dig inom ditt specialistområde? Är det ett projekt som ska genomföras? Oavsett vad de handlar om är tydlighet a och o. Vad är då tydlighet? Jag anser att det inte ska vara några som helst tvivel om vad målet är.

Vill du använda dig av någon forma av beprövad modell/metod så är SMARTmodellen* ett bra och enkelt verktyg.

För att ditt mål ska vara tydligt så gäller det att tänka till inom följande områden och sedan dokumentera vad ni kommit överens om.

S=specifika. Specifikt är detsamma som konkret och tydligt. Det ska inte finnas några som helst öppningar för tolkningar.

M=mätbara. För att kunna följa upp, stämma av och slutföra krävs att mål är mätbara i någon form. Det är enkelt att göra målen mätbara i vissa fall och svårare i andra men vänd och vrid på det hela tills du/ni är överens om vad som ska mätas och varför. Utan mätbarhet är utveckling och reflektion av hur det gick väldigt svårt och därmed försvåras chansen till att veta vad som kan göras bättre nästa gång.

A=accepterade. Om det bara är du själv eller ett team som är inblandade spelar ingen roll. Alla involverade parter måste acceptera vad som ska göras. Utan acceptans kommer inte rätt fokus och kvalité att finnas och det är stor sannolikhet att målen inte nås. Uppgiften kommer helt enkelt att få en väldigt låg status och prioritering.

R=realistiska. Det är givetvis viktigt att mål är realistiska för att inte misstas med drömmar. Personligen tycker jag dock att det är viktigt att målen också är tuffa och utmanande. Detta för att samtidigt som uppgifterna görs så utvecklar du/ni er själva. Det finns väldigt liten utmaning i att göra det man redan vet att man kan och behärskar. Utveckling handlar om att sätta tuffa men nåbara mål.

T=tidsatta deadlines för hela målet samt alla delmål. Det är stor sannolikhet att uppgiften/målet kommer att nedprioriteras och det inte finns bestämda deadlines både för delmål och slutmål. När ska det hela vara klart helt enkelt. Och nej, så snart som möjlighet är ingen bra tidssättning.

*Källan/upphovsmakaren till Smartmodellen, som finns i många varianter och utföranden, är inte helt fastställd. En del säger Paul J. Meyer och andra säger George T. Doran. Oavsett vem av herrarna det var så är det en oerhört bra formel som vi tacksamt lånar och tar del av.

2- Du/ni måste vara överens om och acceptera målet för att lyckas

Det kan vara tuffa och högljudda diskussioner på vägen fram till att mål bestäms. När du/ni kommit överens så gäller det att alla i gruppen accepterar detta och jobbar mot de uppsatta målen. När det kommer till dig själv kan det kanske tyckas märkligt men det är lika viktigt att du är ”överens med sig själv”.

Det finns alldeles för många dåliga exempel på mål som beslutats upp av individer/grupper som de egentligen inte riktigt vill jobba emot. Ofta är det yttre trycket stort när det gäller att sätta och komma överens om mål vilket lätt gör att subgrupper bildas. Andra sätter mål bara för att det tror att just dessa mål är de rätta att sätta och det blir aldrig ett hållbart beteende.

3 – Gör målen visuella & dokumenterade 

Alla mål ska skrivas ned och dokumenteras. En väl beprövad framgångsfaktor är att även göra alla mål visuella. Om du/ni sedan skriver upp målen på whiteboards, anslagstavlor, intranät, ”skrivbordsunderlägg på datorn” eller i någon annan form så är ert beslut men med visuella mål är det lättare att ständigt påminnas om vad som är viktigt.

4 – Gör en plan för att skapa framtiden – Prioritera och bestäm vem som gör vad

Målet är satt och accepterat. Nu handlar det om att bryta ned uppgiften till hanterbara bitar. Vad ska göras? Vilka personer behövs för att målet ska uppnås? Vilka resurser behövs? Vem ska göra de olika delarna och i vilken ordning? Skapa en aktivitetslista/handlingsplan helt enkelt som innehåller vad – vem – när. Därefter ska alla inblandade personer planera sina respektive bitar i sina respektive kalendrar och-/eller att-göra listor.

5 – GÖR det som du/ni bestämt ska göras

Fokusera på avslut & resultat – ge och ta ansvar. Kom till avslut gällande alla olika delmoment. Du måste göra din del och jobbar du i ett team måste andra göra sin del för att mål ska uppnås. Det handlar om att ta individuellt ansvar för att få ett kollektivt resultat.

6 – Kommunicera med varandra och följ upp kontinuerligt – är målet i sikte?

Förutsättningar och behov kan ibland justeras under uppgiftens gång och där är uppföljning och regelbunden avstämning ett bra verktyg för att korrigera i tid. Avstämning kan ske på flera olika sätt såsom möten, mail, samtal, gemensamma projektplatser, veckorapporter etc. Är ni flera i ”uppgiften” så bestäm tillsammans vilka sätt som behövs för att sköta det hela på ett proffsigt sätt. Kom också ihåg att kommunikation skapar engagemang och delaktighet. När ni sedan stämmer av handlar det om att dela med sig av delresultat och slutresultatet och för att få ett engagerat och fokuserat team är en av de viktigaste hörnstenarna tydlig kommunikation och öppenhet. Vilken metod och på vilket sätt detta ska göras måste bestämmas internt i gruppen/organisationen.

7- Fira att du/ni gått i mål

Njut och fira att ha lyckats med att slutföra projektet, uppgiften, budgeten eller vad det nu kan vara. Köp en tårta, ät en god lunch, förhandla fram ett bonusavtal med chefen :), gå på en gemensam after-work eller något annat som du/ni blir glada av. Det viktiga är att hitta din/er belöningsmetod för att verkligen känna att ni lyckats.

Det kommer sedan vara den sköna känslan som ni sen ska sträva efter att uppnå i alla kommande uppgifter.

Stort lycka till med ditt målarbete!

/Michael